Miras Hukuku

By admin on 22 Haziran 2019, 10:59
  • Miras Hukuku

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası nedir? Mirastan mal kaçırma işleminde aldatmak isteyen, yani muvazaalı işlem yapan miras bırakandır. Bu işlem ile mirasçının aldatılması suretiyle...

By admin on 22 Haziran 2019, 07:26
  • Miras Hukuku

Mirasçı kimdir, kimler yasal mirasçıdır? Mirasçılık, hukukumuzda önemli bir yere sahiptir. Miras bırakanın yasal mirasçıları kan hısımları, hayatta kalan eş, varsa evlatlığı ve devlettir. Miras...