Haziran 2019

By admin on 25 Haziran 2019, 15:09
  • Ceza Hukuku

İntihara yönlendirme (teşvik) suçu nedir? İntihara yönlendirme suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 84. maddesinde açıklanmıştır. Bu suç türünde başkasını intihara azmettirmek, bu konuda  teşvik etmek, başkasının...

By admin on 25 Haziran 2019, 13:28
  • Aile Hukuku

Boşanma mal paylaşımı davası nedir, eşler arasındaki mal rejimi nasıl sona erer? Bu makalemizde boşanma mal paylaşımı davası hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Hukukumuza göre...

By admin on 22 Haziran 2019, 10:59
  • Miras Hukuku

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası nedir? Mirastan mal kaçırma işleminde aldatmak isteyen, yani muvazaalı işlem yapan miras bırakandır. Bu işlem ile mirasçının aldatılması suretiyle...

By admin on 22 Haziran 2019, 07:26
  • Miras Hukuku

Miras nedir, mirasçı kimdir, kimler yasal mirasçıdır? Miras, bir kişiye ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke olarak tanımlanmaktadır. Mirasçı...

By admin on 20 Haziran 2019, 16:05
  • Ceza Hukuku

Hakaret suçu ve hakaret suçunun cezası nedir? Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde yer almaktadır. Bu madde ile bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını...

By admin on 19 Haziran 2019, 13:11
  • Ceza Hukuku

Hırsızlık suçu nedir? Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu uyarınca; Zilyedinin rızası olmadan, Başkasına ait taşınır bir malın, Kişinin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla,...

By admin on 18 Haziran 2019, 15:15
  • Gayrimenkul Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu davası), aynı taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet veya el birliği mülkiyeti şeklinde pay sahibi olan...

By admin on 17 Haziran 2019, 09:33
  • Aile Hukuku

Evlilik dışı çocuğun tanınması davası nedir? Evlilik dışı çocuğun tanınması davası, uygulamada evlilik birliği içerisinde doğmayan çocukların baba ile soy bağı kurulabilmesi için açılan bir...

By admin on 15 Haziran 2019, 20:07
  • İcra ve İflas Hukuku

İlamsız icra takip yolları nelerdir ilamsız icra takibi nasıl yapılır? Bu makalemizde ilamsız icra takip yolları hakkında genel bilgilere yer verilecektir. İlamsız icra takip yolları...

By admin on 15 Haziran 2019, 19:18
  • İcra ve İflas Hukuku

İlamsız icra takibi nedir nasıl yapılır? İlamsız icra takibi yoluna başvurulabilmesi için alacaklının alacağının mahkeme hükmüne bağlı olması gerekmez. Bir alacaklı para ve teminat alacağı...