Eylül 2020

By admin on 29 Eylül 2020, 20:40
  • Dilekçeler

Velayetin değiştirilmesi davası dilekçesi Yazımız içeriğinde velayetin değiştirilmesi davası dilekçesi hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere yasa uyarınca ergin (reşit) olmayan çocuk, anne ve...

By admin on 28 Eylül 2020, 21:46
  • Dilekçeler

Vasiyetnamenin iptali davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde vasiyetnamenin iptali davası dilekçesi hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere daha önceki yazılarımızda da açıkça ifade ettiğimiz üzere...

By admin on 27 Eylül 2020, 09:52
  • Dilekçeler

Vasiyetnamenin açılması ve okunması dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde vasiyetnamenin açılması ve okunması dilekçesi hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden...

By admin on 25 Eylül 2020, 21:37
  • Dilekçeler

Vasinin değiştirilmesi dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde vasinin değiştirilmesi dilekçesi ve buna ilişkin talepler hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere vasinin görevlerini hiç yapmaması yahut eksik...

By admin on 24 Eylül 2020, 18:13
  • Dilekçeler

Tüketici dava dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde tüketici dava dilekçesi ve dilekçenin genel esasları ile ilgili açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere tüketiciler, yasada ticari veya mesleki...

By admin on 23 Eylül 2020, 20:39
  • Dilekçeler

Tazminat davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde tazminat davası dilekçesi ve tazminat davaları hakkında bazı açıklamalara yer vereceğiz. Zarar ve ziyanın karşılanmasını kapsayan şahsi dava, maddi...

By admin on 20 Eylül 2020, 21:14
  • Dilekçeler

Tapu sicili nedir? Yazımız içeriğinde, tapu kaydının düzeltilmesi davası dilekçesi hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur....

By admin on 19 Eylül 2020, 23:09
  • Dilekçeler

Muris muvazaası tapu iptali ve tescil davası dilekçesi Yazımız içeriğinde muris muvazaası tapu iptali ve tescil davası dilekçesi hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Önceki yazılarımızda belirtmiş...

By admin on 18 Eylül 2020, 20:04
  • Dilekçeler

Tahliye davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde tahliye davası dilekçesi hakkında bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere kiraya verenin kiralanın kendi gereksinimi ile yeniden inşa ve imarı,...

By admin on 17 Eylül 2020, 17:33
  • Dilekçeler

Şufa davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde şufa davası dilekçesi hakkında bilgilere yer vereceğiz. Önalım hakkı olarak da isimlendirilen şufa hakkında Medeni Kanunumuz 732 ve devamı...