Temmuz 2019

By admin on 29 Temmuz 2019, 22:46
  • Ceza Hukuku

Kasten öldürme suçu nedir, kasten öldürme suçunun cezası nedir? Kasten öldürme suçu Türk Ceza Yasası 81. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; "Bir insanı kasten öldüren kişi,...

By admin on 28 Temmuz 2019, 12:33
  • Ceza Hukuku

İnsan ticareti suçu nedir, insan ticareti suçunun cezası nedir? Bu makalemizde insan ticareti suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Türk Ceza Yasası 80. maddesi uyarınca;...

By admin on 26 Temmuz 2019, 23:25
  • Ceza Hukuku

Rüşvet suçu nedir, rüşvet suçunun cezası nedir? Rüşvet suçu Türk Ceza Yasası 252. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; "Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması...

By admin on 25 Temmuz 2019, 22:44
  • Ceza Hukuku

Zimmet suçu nedir, zimmet suçunun cezası nedir? Bu makalemizde, zimmet suçu ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir. Zimmet suçu TCK 247. maddesinde Kamu İdaresinin Güvenilirliğine...

By admin on 24 Temmuz 2019, 21:05
  • Ceza Hukuku

Görevi kötüye kullanma suçu nedir, görevi kötüye kullanma suçunun cezası nedir? Bu makalemizde görevi kötüye kullanma suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 257....

By admin on 22 Temmuz 2019, 23:11
  • Ceza Hukuku

İşkence suçu nedir, işkence suçunun cezası nedir? İşkence suçu, Türk Ceza Kanunu 94. maddesi'nde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan şekilde...

By admin on 21 Temmuz 2019, 20:25
  • Ceza Hukuku

Yaralama suçunun cezası nedir? Yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; kasten bir başkasının vücuduna acı vermek ya da sağlığının veya algılama...

By admin on 20 Temmuz 2019, 10:07
  • Ceza Hukuku

Göçmen kaçakçılığı suçu nedir, nasıl işlenir? Göçmen kaçakçılığı suçu, Türk Ceza Kanunu 79. maddesinde yer bulmuştur. Buna göre doğrudan ya da dolaylı bir şekilde maddi...

By admin on 09 Temmuz 2019, 00:44
  • Bilişim Hukuku

Bilişim suçları avukatı Bu makalemizde bilişim suçları hakkında genel bilgilere yer verilecek, bilişim suçları avukatı alanına giren suç tipleri ayrı ayrı incelenecektir. Bilişim Sistemine Girme...

By admin on 05 Temmuz 2019, 19:32
  • Ceza Hukuku

Yasadışı bahis oynatma suçu nedir? Yasalarımıza göre bahis veya şans oyunları, ancak kanunun verdiğe yetkiye dayalı olarak oynatılabilmektedir. Buna göre bahis oynatma fiili, yasanın vermiş...