Ağustos 2019

By admin on 31 Ağustos 2019, 23:22
  • Ceza Hukuku

Yağma gasp suçu nedir, yağma gasp suçunun cezası nedir? Yağma (gasp) suçu TCK 148. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut...

By admin on 29 Ağustos 2019, 21:38
  • Ceza Hukuku

Kişisel verileri yok etmeme suçu nedir, kişisel verileri yok etmeme suçunun cezası nedir? Kişisel verileri yok etmeme suçu TCK 138. maddesinde ve Özel Hayata ve...

By admin on 28 Ağustos 2019, 23:20
  • Ceza Hukuku

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu nedir, suçun cezası nedir? Bu makalemizde kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme...

By admin on 27 Ağustos 2019, 22:14
  • Ceza Hukuku

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu nedir, suçun cezası nedir? Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, Türk Ceza Yasası 135. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Hukuka aykırı olarak kişisel verileri...

By admin on 26 Ağustos 2019, 02:07
  • Ceza Muhakemesi Hukuku

Uzlaşma nedir? Uzlaşma, suçun faili ile mağduru olan kişinin anlaşması neticesinde ceza yargılamasının sona ermesidir. Hangi suçlar uzlaşma (uzlaştırma) kapsamındadır? Bu makalemizde uzlaşma (uzlaştırma) hakkında...

By admin on 26 Ağustos 2019, 00:36
  • Ceza Hukuku

Özel hayatın gizliliğini ihlal nedir, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezası nedir? Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu TCK 134. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Kişilerin özel...

By admin on 23 Ağustos 2019, 23:53
  • Ceza Hukuku

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi kayda alınması suçu ve suçun cezası nedir? Bu makalemizde kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi kayda alınması suçu hakkında ve TCK 133. maddesi...

By admin on 22 Ağustos 2019, 20:59
  • Ceza Hukuku

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu nedir, suçun cezası nedir? Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi ile oluşur. Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu,  Özel...

By admin on 21 Ağustos 2019, 19:34
  • Ceza Hukuku

Kişinin hatırasına hakaret suçu nedir, kişinin hatırasına hakaret suçunun cezası nedir? Bu makalemizde kişinin hatırasına hakaret suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Anılan suç türü,...

By admin on 20 Ağustos 2019, 22:21
  • Ceza Hukuku

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu nedir, suçun cezası nedir? Bu makalemizde iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Türk Ceza...