Temmuz 2020

By admin on 31 Temmuz 2020, 06:19
  • Dilekçeler

Nafakanın indirilmesi dilekçesi nedir? Yazımızda nafakanın indirilmesi dilekçesi hakkında bazı bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere uygulamada bazı şartların gerçekleşmesi durumunda nafakanın indirilmesi taleplerinde bulunulabilmektedir. Bu...

By admin on 30 Temmuz 2020, 04:52
  • Dilekçeler

Nafakanın artırılması dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde nafakanın artırılması dilekçesi hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunu 329. maddesi uyarınca küçüğe fiilen bakan...

By admin on 29 Temmuz 2020, 06:59
  • Dilekçeler

Nafakanın kaldırılması dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde nafakanın kaldırılması dilekçesi hakkında bazı genel açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu 175. maddesi uyarınca boşanma nedeniyle...

By admin on 28 Temmuz 2020, 08:23
  • Dilekçeler

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi ile ilgili genel açıklamalara yer verilecektir. Adli sicil, kesinleşmiş ceza...

By admin on 27 Temmuz 2020, 06:15
  • Dilekçeler

Velayet davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde velayet davası dilekçesi hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. Önceki yazılarımızda, Türk Medeni Kanunu 335. maddesine göre ergin olmayan çocuğun,...

By admin on 26 Temmuz 2020, 06:15
  • Dilekçeler

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir? Bu yazımızda kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir, nasıl yapılmalıdır, kim hazırlamalıdır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,...

By admin on 25 Temmuz 2020, 06:31
  • Dilekçeler

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi nedir? Bu yazımızda ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi nedir, nasıl yazılmalıdır sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Önceki yazılarımızda ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasının, aynı...

By admin on 23 Temmuz 2020, 21:05
  • Dilekçeler

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) dilekçesi nedir? Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) dilekçesi, mirasçılar (varisler) tarafından yapılan başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh hukuk mahkemesince mirasçılık...

By admin on 22 Temmuz 2020, 19:47
  • Dilekçeler

Erişimin engellenmesi dilekçesi nedir? Erişimin engellenmesi dilekçesi, 5651 sayılı yasa uyarınca; Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, İçeriğe (URL) erişimin engellenmesi, Ve benzeri...

By admin on 21 Temmuz 2020, 22:36
  • Bilişim Hukuku

Unutulma Hakkı Unutulma hakkı, en basit hali ile, bazı durumlarda, internet arama motorlarından ve diğer dizinlerden kişi hakkındaki özel bilgilerin çıkarılmasını isteme hakkı olarak tanımlanabilir....