Boşanma ve Evliliğin İptalinin Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi

Boşanma ve Evliliğin İptalinin Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi
Miras Hukuku
Boşanma ve Evliliğin İptalinin Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi

Boşanma ve evliliğin iptalinin eşin yasal mirasçılığına etkisi

Bu yazı içeriğinde boşanma ve evliliğin iptalinin eşin yasal mirasçılığına etkisi hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Medeni kanunumuzun 181. maddesi, boşanan eşlerin, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamayacağını açık bir şekilde belirlemiştir.

Bu kapsamda boşanan eşler, boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadığı sürece, kaybederler. Madde metnindeki “aksi tasarruftan anlaşılmadığı sürece” ifadesinden miras bırakan kişinin ölüme bağlı tasarrufunda boşanma halinde dahi vasiyetnamenin geçerliliğini koruyacağını isteyebileceğini anlamak gerekir.

Bununla birlikte aile mahkemesi tarafından boşanmaya değil ayrılığa karar verilmesi durumunda ise evlilik birliğinin henüz sona ermemiş olması nedeni ile eşlerin birbirinin yasal mirasçısı olma hali devam edecektir.

Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi

Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi halinde sağ kalan eş, hayatını kaybedenin yasal mirasçısı konumundadır. Bunun sebebi, evlilik birliği sona erinceye yani boşanma gerçekleşinceye kadar eşin yasal mirasçılığının devam etmesidir.

Türk Medeni Kanunu 181. maddesi ikinci fıkrası uyarınca, boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması durumunda da netice olarak boşanma gerçekleşecek, bu itibarla boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamayacak ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybedeceklerdir.

Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi durumunda evlilik birliği ölümle sona erer. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu 181/2. maddesi uyarınca mirasçılar tarafından davaya devam edilmesi ancak kusur belirlenmesine yöneliktir. Bu vesile ile devam edilen davada tarafların boşanmaya sebebiyet verecek ölçüde kusurlu olup olmadığı yönünde bir tespit yapılmakla yetinilmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan sonra anlaşmalı boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi durumuna da açıklık getirmek gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası devam ederken taraflardan birinin ölmesi halinde ölen eşin mirasçıları, sağ kalan eşin herhangi bir kusurunu kanıtlayamayacaktır. Yargıtayın emsal kararları uyarınca, anlaşmalı boşanma davalarında sağ kalan eşin kusurunu ölen eşin bile tartışmayacağı, bunu tartışmaya dahi açmazken ölenin mirasçılarının bunu gerçekleştirmesinin kabul edilemeyeceği açıklanmıştır.

Bu halde, mahkemece ancak ölen kişinin vefatı ile evlilik birliği sona erdiğinden konusuz kalan boşanma davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilecektir. Anlaşmalı boşanma davasında kusur belirlemesi yapılmasının mümkün olmaması sebebi ile kusur belirlemesine yönelik talepte bulunan mirasçı açısından bu talebin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Evliliğin iptali (butlan) davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi

Evliliğin iptali davası açılmış bulunup da eşlerden birinin bu dava devam ederken ölmesi durumunda diğer eş onun mirasçısı olur. Bunun nedeni, yukarıda da açıkça belirtmiş olduğumuz üzere, evlilik birliği sona erinceye dek eşin yasal mirasçılığının devam etmesidir.

Türk Medeni Kanunu 159. maddesinde evlenmenin butlanını (iptalini) dava etme hakkının mirasçılara geçmeyeceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte mirasçılar, eşlerden birinin ölüm tarihinde halihazırda açılmış ve görülmekte olan bir davanın bulunması halinde bu davayı sürdürebilirler. Evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü açısından boşanma davalarına ilişkin hükümler uygulanır.

Görülen dava neticesinde evlenme sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, aynı zamanda daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder. Yapmış olduğumuz açıklamalar genel bilgilendirme mahiyetinde olup hukuki danışmanlık ve talepleriniz için hukuk ofisimizle irtibat kurulması tavsiye olunur.

Boşanma ve evliliğin iptalinin eşin yasal mirasçılığına etkisi hukuki danışmanlık avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait iletişim hattımız 08504201155 şeklinde olup bu numaradan ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki