Bakırköy Miras Avukatı

Bakırköy Miras Avukatı
Miras Hukuku
Bakırköy Miras Avukatı

Bakırköy miras avukatı

Miras ve mirasçılık, hukukumuzda en çok ihtilafa düşülen ve merak edilen konular arasında yer almakta olup hukuk ofisimiz Bakırköy miras avukatı ve mirasçılıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar için hizmetler sunmaktadır.

Sevdiğimiz birini kaybetmek, arkadaşımız, ailemizden biri, iş ortağımız veya kim olursa olsun bizi derinden üzer. Bunun yanında mirasın açılması, paylaşımı, mirasçılık hakları konularında anlaşmazlığa düşülmesi sorunları daha da içinden çıkılmaz hala getirebilecektir.

Aşağıda miras bırakanın yasal mirasçıları olanlar ile bu mirasçıların saklı payları hakkında bir kaç önemli bilgiye yer vereceğiz. Detaylı bilgi, hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri için ise miras hukuku alanında hizmetler veren hukuk ofisimizle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Miras bırakanın yasal mirasçıları

Kanunda kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve devlet olarak tanımlanan miras bırakanın yasal mirasçıları, dört ana kategoride açıklanmıştır. Kan hısımlarını da kendi içerisinde dörde ayrılmakta olup, alt soy, ana baba, büyük anne ve büyük baba ile evlilik dışı hısımlar şeklinde bunlar birbirinden ayrılmaktadır.

Mirasçı olarak alt soyu, anne ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Saymış olduğumuz bu mirasçılardan hiç birinin bulunmaması halinde miras bırakan mirasının tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir.

Mirasçıların saklı payları nelerdir?

Mirasçıların saklı payları, Türk Medeni Kanunumuzda açıklanmıştır. Buna göre miras hukukunda saklı paylar;

  • Miras bırakanın alt soyu için yasal miras payının yarısı,
  • Miras bırakanın ana ve babasından her biri için yasal miras payının dörtte biri,
  • Miras bırakanın sağ kalan eşi için, alt soy ya da ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü,

şeklinde düzenlenmiştir. Miras bırakanın malvarlığı üzerinde tasarruf edebileceği kısım, terekenin miras bırakanın ölümü tarihindeki durumuna göre hesaplanacaktır. Bu hesap yapılırken;

  • Miras bırakanın borçları,
  • Miras bırakanın cenaze masrafları,
  • Terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri,
  • Miras bırakan ile birlikte yaşayan ve miras bırakan tarafından bakılan kişilerin üç aylık geçim giderleri,

gibi kalemler terekeden indirilir. Miras bırakanın sağlar arası karşılıksız kazandırmaları, tenkise tabi olduğu ölçüde, tasarruf edilebilir kısmın hesabında terekeye eklenir.

Miras bırakanın;

  • Kendi ölümünde ödenmesi için üçüncü kişi lehine hayat sigortası sözleşmesi yapması,
  • Böyle bir kişiyi sonradan lehdar olarak tayin etmesi,
  • Sigortacıya karşı olan talep hakkını sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye devretmesi,

halinde, sigorta alacağının miras bırakanın ölümü tarihindeki satın alma değeri terekeye eklenecektir.

Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufları, mirasçılar açısından büyük sorunlar yaratabilir. Özellikle günümüzde kişisel veya ailevi servetin giderek artması neticesinde bu tür problemler gün yüzüne çıkmaktadır. Bu tür planlamaların sağlıklı yapılabilmesi için miras avukatı ve hukuki danışmanlık, ihtiyaç duyulan hizmetler arasında yer almaya başlamıştır.

Bu sebeple ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önceden tespiti ve gerektiğinde hukuksal planlamaların önceden yapılması, gittikçe artan bir ihtiyaç haline gelmektedir. Hukuk ofisimiz hem miras bırakan, hem de mirasçılar açısından bu kapsamda ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Siz de gerek miras planlaması yapmak gerekse miras hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarınızı çözümlemek için ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

Bakırköy miras avukatı hakkında nasıl hukuki destek alabilirim?

Miras hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklarınız ve Bakırköy miras avukatı ile ilgili soru ve sorunlarınız için 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilir, her türlü destek taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki