Ekim 2020

By admin on 29 Ekim 2020, 19:19
  • Aile Hukuku

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma nedir? Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş boşanma nedenlerinden biridir. TMK...

By admin on 28 Ekim 2020, 18:56
  • Aile Hukuku

Hayata kast nedir? Yazımız içeriğinde evlilik birliğinin taraflarının hayata kast nedeniyle boşanma süreci hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Hayata kast, tarafların birbirlerine karşı öldürmek amacı ile...

By admin on 27 Ekim 2020, 16:55
  • Dilekçeler

Zina nedeniyle boşanma dilekçesi nedir? Boşanma nedenleri birbirinden farklılık göstermekte olup bu yazımızda zina nedeniyle boşanma dilekçesi hakkında birkaç önemli bilgiye yer vermek istiyoruz. Çeşitli...

By admin on 25 Ekim 2020, 19:03
  • Aile Hukuku

Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış nedir? Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış, hukukumuzda boşanma nedenleri arasında sayılmıştır. Türk Medeni Kanunu...

By admin on 24 Ekim 2020, 07:58
  • Aile Hukuku

Zina nedeniyle boşanma nedir? Hukukumuzda boşanma için değişik nedenler düzenlenmiş olup bu yazımızda zina nedeniyle boşanma hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Bildiğimiz üzere boşanma nedenleri, Türk...

By admin on 23 Ekim 2020, 15:06
  • Dilekçeler

Boşanmada bekleme süresi (iddet müddeti) nedir? Boşanmada bekleme süresinin (iddet müddetinin) kaldırılması hukukumuzda zaman zaman uygulama alanı bulmaktadır. Buna göre yasa uyarınca evliliğin sona ermiş...

By admin on 21 Ekim 2020, 01:39
  • Dilekçeler

Aile konutu şerhi nedir? Yazımızda aile konutu şerhi dilekçesi hakkında bilgilere yer vereceğiz. Bu hususta yazılacak bir dilekçe yahut talep açısından öncelikle aile konutu şerhinin...

By admin on 19 Ekim 2020, 20:27
  • Gayrimenkul Hukuku

Emlakçının imzalamadığı sözleşme geçerli olur mu, geçerli midir? Son günlerde haberlere de sıkça konu olduğu üzere emlakçının imzalamadığı sözleşme geçerli mi sorusu bir kez daha...

By admin on 18 Ekim 2020, 19:29
  • Dilekçeler

Hakimin reddi dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde hakimin reddi dilekçesi ve hakimin reddi nedenleri hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakimin tarafsızlığından şüphe edilmesini...

By admin on 15 Ekim 2020, 21:55
  • Dilekçeler

İsim değişikliği dava dilekçesi nedir? İsim değişikliği dava dilekçesi, kişilerin isim değiştirme taleplerini ve nedenlerini içeren dava dilekçesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 382/II-a-2 maddesi uyarınca ad...