Dilekçeler

By admin on 09 Ağustos 2020, 04:49
  • Dilekçeler

İdari dava dilekçesi nasıl yazılır? Yazımız içeriğinde idari dava dilekçesi nasıl yazılır hakkında bir kısım genel bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere idari davalar; Danıştay, İdare...

By admin on 07 Ağustos 2020, 04:34
  • Dilekçeler

Vasi atanması dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Yazımız içeriğinde vasi atanması dilekçesi ile ilgili bilgilere yer vereceğiz. Vesayeti gerektiren haller, Türk Medeni Kanununda açıkça belirlenmiştir. Bu...

By admin on 06 Ağustos 2020, 07:00
  • Dilekçeler

Babalık davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde babalık davası dilekçesi nasıl yazılır, içeriğinde neler bulunmalıdır gibi soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Yasa uyarınca çocuk ile baba arasındaki soy...

By admin on 04 Ağustos 2020, 04:17
  • Dilekçeler

Ceza istinaf dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı ceza istinaf dilekçesi hakkında açıklamalara yer vereceğiz. İstinaf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen son...

By admin on 03 Ağustos 2020, 07:42
  • Dilekçeler

Suç duyurusu dilekçesi nedir, nereye verilir, ne zaman sonuçlanır? Suç duyurusu dilekçesi, bir suça ilişkin ihbar ya da şikayetin söz konusu olduğu durumlarda konunun Cumhuriyet...

By admin on 31 Temmuz 2020, 06:19
  • Dilekçeler

Nafakanın indirilmesi dilekçesi nedir? Yazımızda nafakanın indirilmesi dilekçesi hakkında bazı bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere uygulamada bazı şartların gerçekleşmesi durumunda nafakanın indirilmesi taleplerinde bulunulabilmektedir. Bu...

By admin on 30 Temmuz 2020, 04:52
  • Dilekçeler

Nafakanın artırılması dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde nafakanın artırılması dilekçesi hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunu 329. maddesi uyarınca küçüğe fiilen bakan...

By admin on 29 Temmuz 2020, 06:59
  • Dilekçeler

Nafakanın kaldırılması dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde nafakanın kaldırılması dilekçesi hakkında bazı genel açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu 175. maddesi uyarınca boşanma nedeniyle...

By admin on 28 Temmuz 2020, 08:23
  • Dilekçeler

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi ile ilgili genel açıklamalara yer verilecektir. Adli sicil, kesinleşmiş ceza...

By admin on 27 Temmuz 2020, 06:15
  • Dilekçeler

Velayet davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde velayet davası dilekçesi hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. Önceki yazılarımızda, Türk Medeni Kanunu 335. maddesine göre ergin olmayan çocuğun,...