Dilekçeler

By admin on 08 Kasım 2020, 19:19
  • Dilekçeler

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma dilekçesi nedir? Bu yazımızda evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi içeriği hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Boşanma dava dilekçeleri, Türk...

By admin on 06 Kasım 2020, 21:26
  • Dilekçeler

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi nedir? Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi, boşanma sebebi olarak akıl hastalığının gösterildiği durumlar açısından söz konusu olmaktadır. Bu dilekçe ile...

By admin on 03 Kasım 2020, 19:23
  • Dilekçeler

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi nedir? Terk nedeniyle boşanma dilekçesi, boşanma talebinin ter boşanma nedenine dayanması söz konusu olduğunda hazırlanması gereken dilekçedir. Terk de diğer boşanma...

By admin on 01 Kasım 2020, 00:18
  • Dilekçeler

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma dilekçesi hakkında açıklamalara yer vereceğiz....

By admin on 27 Ekim 2020, 16:55
  • Dilekçeler

Zina nedeniyle boşanma dilekçesi nedir? Boşanma nedenleri birbirinden farklılık göstermekte olup bu yazımızda zina nedeniyle boşanma dilekçesi hakkında birkaç önemli bilgiye yer vermek istiyoruz. Çeşitli...

By admin on 23 Ekim 2020, 15:06
  • Dilekçeler

Boşanmada bekleme süresi (iddet müddeti) nedir? Boşanmada bekleme süresinin (iddet müddetinin) kaldırılması hukukumuzda zaman zaman uygulama alanı bulmaktadır. Buna göre yasa uyarınca evliliğin sona ermiş...

By admin on 21 Ekim 2020, 01:39
  • Dilekçeler

Aile konutu şerhi nedir? Yazımızda aile konutu şerhi dilekçesi hakkında bilgilere yer vereceğiz. Bu hususta yazılacak bir dilekçe yahut talep açısından öncelikle aile konutu şerhinin...

By admin on 18 Ekim 2020, 19:29
  • Dilekçeler

Hakimin reddi dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde hakimin reddi dilekçesi ve hakimin reddi nedenleri hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakimin tarafsızlığından şüphe edilmesini...

By admin on 15 Ekim 2020, 21:55
  • Dilekçeler

İsim değişikliği dava dilekçesi nedir? İsim değişikliği dava dilekçesi, kişilerin isim değiştirme taleplerini ve nedenlerini içeren dava dilekçesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 382/II-a-2 maddesi uyarınca ad...

By admin on 13 Ekim 2020, 04:05
  • Dilekçeler

Kefalet sözleşmesi nedir? Yazımız içeriğinde kefalette eşin rızasının bulunmaması nedeniyle şikayet davası dilekçesi hakkında bazı bilgilere yer vereceğiz. Kefalet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu 581. maddesinde...