Dilekçeler

By admin on 18 Ekim 2020, 19:29
  • Dilekçeler

Hakimin reddi dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde hakimin reddi dilekçesi ve hakimin reddi nedenleri hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakimin tarafsızlığından şüphe edilmesini...

By admin on 15 Ekim 2020, 21:55
  • Dilekçeler

İsim değişikliği dava dilekçesi nedir? İsim değişikliği dava dilekçesi, kişilerin isim değiştirme taleplerini ve nedenlerini içeren dava dilekçesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 382/II-a-2 maddesi uyarınca ad...

By admin on 13 Ekim 2020, 04:05
  • Dilekçeler

Kefalet sözleşmesi nedir? Yazımız içeriğinde kefalette eşin rızasının bulunmaması nedeniyle şikayet davası dilekçesi hakkında bazı bilgilere yer vereceğiz. Kefalet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu 581. maddesinde...

By admin on 11 Ekim 2020, 20:37
  • Dilekçeler

Ödeme emrine itiraz dilekçesi nedir? Yazımızda ödeme emrine itiraz dilekçesi hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere ilamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz, ödeme emrinin borçluya...

By admin on 10 Ekim 2020, 01:15
  • Dilekçeler

Menfi tespit davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde menfi tespit davası dilekçesi hakkında bazı açıklayıcı bilgilere yer vereceğiz. Bildiğimiz üzere borçlular, kendilerine karşı yöneltilen icra takibinden...

By admin on 07 Ekim 2020, 18:30
  • Dilekçeler

Kıymet takdirine itiraz dilekçesi nedir? Bu yazımızda kıymet takdirine itiraz dilekçesi hakkında bazı genel bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere, icra müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdirinin...

By admin on 06 Ekim 2020, 18:21
  • Dilekçeler

İtirazın kaldırılması dilekçesi nedir? Yazımızda itirazın kaldırılması dilekçesi ile ilgili genel açıklamalara yer vereceğiz. İlamsız takipte borçlu, alacaklı tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine karşı yedi...

By admin on 05 Ekim 2020, 22:16
  • Dilekçeler

İtirazın iptali davası dilekçesi nedir? Yazımız içeriğinde itirazın iptali davası dilekçesi hakkında genel açıklamalara yer vereceğiz. Bildiğimiz üzere hakkındaki ilamsız takibe itirazda bulunmak isteyen borçlu,...

By admin on 04 Ekim 2020, 21:37
  • Dilekçeler

Yönetim planı nedir? Yasa uyarınca yönetim planı, kat mülkiyetine konu yapı yahut yapılarda yönetim tarzını, kullanma amacı ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve...

By admin on 02 Ekim 2020, 16:44
  • Dilekçeler

Yabancı mahkeme kararının tanınması - tenfizi dilekçesi nedir? Bu yazımızda yabancı mahkeme kararının tanınması - tenfizi dilekçesi hakkında bilgilere yer vereceğiz. Yabancı mahkeme kararlarının kararın...