Mirasçıların Bankadaki Parayı Çekmesi Hakkında Genel Bilgiler

Mirasçıların Bankadaki Parayı Çekmesi Hakkında Genel Bilgiler
Miras Hukuku
Mirasçıların Bankadaki Parayı Çekmesi Hakkında Genel Bilgiler

Mirasçıların bankadaki parayı çekmesi

Yazımız içeriğinde mirasçıların bankadaki parayı çekmesi hakkında açıklamalara yer verip mirasçılar bankadaki parayı nasıl çekebilir sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Murisin vefatı halinde en çok sorulan sorulardan birisi de bu olup murise ait banka hesaplarındaki paranın mirasçılar tarafından çekilmesi hususunda zaman zaman bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz aksamalar yaşanmaktadır.

Türk Medeni Kanunu 599. maddesindeki düzenleme uyarınca miras, murisin ölümü ile bir bütün olarak mirasçılarına geçer. Bilindiği üzere medeni kanunumuz 640. maddesinde murisin birden fazla mirasçısının bulunması durumunda, mirasın geçmesi ile birlikte paylaşıma kadar, mirasçılar arasında terekedeki tüm hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana geleceği açıkça ifade edilmiştir.

Bunun anlamı mirasçıların terekeye elbirliği ile sahip olmasıdır.  Böylece mirasçılar, sözleşme ya da kanundan doğan temsil veya yönetim yetkisi saklı kalmak kaydı ile, terekeye ait tüm haklar üzerinde birlikte tasarruf eder.

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi (çevrilmesi) – İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi

Evvelden bankalar murise ait paranın mirasçılar tarafından çekilmesi aşamasında zorluk çıkarmamakta, miras payları oranında ödeme yapmaktaydılar. Şimdi ki uygulamada ise bankalardan murise ait paranın çekilebilmesi için tüm mirasçıların birlikte hareket etmesinin istendiği görülmektedir.

Bunun yasal dayanağı Türk Medeni Kanunu 701. maddesidir. Bu düzenleme uyarınca elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp ortaklardan her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.

Miras ortaklığı da mirasın tümü üzerinde geçerli olduğundan tereke payları, ayrılmaksızın ortaklığa dahil olan tüm mirasçılara aittir. Tereke üzerinde ortaklık devam ettiği sürece, mirasçıların somut ve bağımsız payları mevcut değildir.

Bu durumda yapmış olduğumuz açıklamalar uyarınca muristen kalan bankadaki mevduatın çekilebilmesi için tüm mirasçıların birlikte bankaya müracaat ederek ödeme talebinde bulunması gerekmektedir. Banka şubesinde hazır olamayanlar açısından ise vekaletname göndermeleri yeterli olacaktır.

Uygulamada ise çoğu zaman mirasçıların anlaşamamaları, birbirlerinden uzak kaldıkları görülmektedir. Bu anlaşmazlık muristen kalan paranın bankadan çekilmesi aşamasında da kendisini göstermektedir. Bu durumda;

  • Mirasçılardan birinin paranın çekilmesi için diğer mirasçılara ulaşamaması,
  • Paranın bankadan çekilmesi hususunda diğerlerini ikna edememesi,

halinde Türk Medeni Kanunu 644. maddesi uyarınca iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi (elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi – çevrilmesi) gerekecektir. Bunun için mirasçıların tümünün mahkemeye başvurması zorunlu olmayıp mirasçılardan birinin başvuruda bulunması yeterli olacaktır. Burada bir avukatın yardımının alınması, işlemlerin hızlı, eksiksiz ve hatasız yürütülmesi açısından tavsiye olunmaktadır.

Mirasçıların bankadaki parayı çekmesi avukat istanbul

Hukuk ofisimiz, mirasçıların bankadaki parayı çekmesi ve elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi (çevrilmesi), iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi avukat istanbul konularında hizmetler vermektedir.

Her türlü hukuki destek ve danışmanlık talepleriniz için 08504201155 numaralı iletişim hattımızı kullanarak hukuk ofisimize ulaşabilir, taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki