Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi
Dilekçeler
Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi
Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi YAZDIRMAK İÇİN: 
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Yalnızca 3 adımda tüm dilekçelerinizi interaktif olarak yazdırabilir, dilekçeniz yazılırken izleyebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
1

Formu doldurun ve sizinle iletişime geçilmesini bekleyin
2

Dilekçe yazdırma bedelini ödeyerek dilediğiniz gün ve saate randevunuzu alın
3

Randevu gün ve saatinde dilekçenizin yazılmasını bilgisayarınızın başından takip edebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilir, tamamlandığında vereceğiniz onay ile dilekçenizin e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz

İletişim formunu doldurarak “Gönder” butonuna bastıktan sonra talebiniz bize ulaşır. Ofisimiz tarafından sizinle iletişime geçilerek, bilgilendirme ve ödeme aşamasının ardından vereceğiniz onay ve alacağınız randevu ile, dilediğiniz saatte, bilgisayarınızın başından hiç kalkmadan “Google Documents” sistemi kullanılarak Avukatlarımız ile interaktif ve karşılıklı şekilde dilekçenizin yazılmasını canlı olarak takip ve kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda dilekçenizin yazıldığı esnada, gereken yerlere ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması konusunda uyarılarda bulunabilir, dilekçenizin tarafınızca onaylanması ile birlikte elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Hemen başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi nedir?

Bu yazımızda ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi nedir, nasıl yazılmalıdır sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Önceki yazılarımızda ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasının, aynı taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet ya da el birliği mülkiyeti şeklinde pay sahibi olan hissedarların sulh hukuk mahkemesinden bu konuda verilecek mahkeme kararı ile davaya konu taşınmaz veya taşınmazların aynen taksimi (bölünmek suretiyle paylaştırılması), mümkün olmadığı durumlarda ise satışının yapılarak elde edilen bedelin hisseleri oranında hissedarlara paylaştırılmasını ifade ettiğini açıklamıştık.

Hukuki bir işlem gereği ya da paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması nedeni ile paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını talep edebilir.

Ortaklığın giderilmesi davalarının takibi için bir avukat yardımının alınması zorunlu değildir. Bunun yanında dilekçenin yazımı ya da davanın takibi aşamalarında alınacak hukuki destek hata payını düşüreceğinden bir avukatın yardımının alınması her zaman tavsiye olunmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi nereye verilir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ortaklığın giderilmesi davası için hangi mahkemelerin görevli olduğunu açık olarak tespit etmiştir. Yasanın 4. maddesinde taşınır ve taşınmaz mal ya da hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarda sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Bu nedenle ortaklığın giderilmesi davası açmak isteyen bir kişinin dava dilekçesini sulh hukuk mahkemesine sunması gerekir.

Peki dilekçe hangi yer mahkemesine sunulacaktır. Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe sebebiyet verecek olan davalar ile taşınmazın zilyetliğine veya alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Bu nedenle ortaklığın giderillmesi dava dilekçesi, taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine sunulmalıdır.

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesinde hangi bilgiler bulunmalıdır?

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesinde;

  • Davacının adı soyadı, T.C kimlik numarası, adresi
  • Davacının varsa vekilinin adı soyadı adresi,
  • Davalıların adı soyadı, T.C kimlik numaraları ile adresleri,
  • Dava konusu gayrimenkul ya da gayrimenkullere dair tapu kayıtları ve diğer açıklamalar,
  • Davaya konu hukuki nedenler ve deliller,
  • Davaya ilişkin sonuç ve istem kısmı,
  • Davacının veya vekilinin imzası,
  • Dava dilekçesi ekleri,

gibi bilgi ve belgeler bulunmalıdır. Ancak her dava için somut olayın unsurları farklılık göstereceğinden her dava dilekçesi de şekil olarak farklılık gösterecektir.

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi avukatı istanbul

Tüm hukuki destek talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan bizimle iletişime geçebilir, hukuki yardım ve destek taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki