Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Dilekçeler
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi YAZDIRMAK İÇİN: 
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Yalnızca 3 adımda tüm dilekçelerinizi interaktif olarak yazdırabilir, dilekçeniz yazılırken izleyebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
1

Formu doldurun ve sizinle iletişime geçilmesini bekleyin
2

Dilekçe yazdırma bedelini ödeyerek dilediğiniz gün ve saate randevunuzu alın
3

Randevu gün ve saatinde dilekçenizin yazılmasını bilgisayarınızın başından takip edebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilir, tamamlandığında vereceğiniz onay ile dilekçenizin e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz

İletişim formunu doldurarak “Gönder” butonuna bastıktan sonra talebiniz bize ulaşır. Ofisimiz tarafından sizinle iletişime geçilerek, bilgilendirme ve ödeme aşamasının ardından vereceğiniz onay ve alacağınız randevu ile, dilediğiniz saatte, bilgisayarınızın başından hiç kalkmadan “Google Documents” sistemi kullanılarak Avukatlarımız ile interaktif ve karşılıklı şekilde dilekçenizin yazılmasını canlı olarak takip ve kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda dilekçenizin yazıldığı esnada, gereken yerlere ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması konusunda uyarılarda bulunabilir, dilekçenizin tarafınızca onaylanması ile birlikte elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Hemen başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir?

Bu yazımızda kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir, nasıl yapılmalıdır, kim hazırlamalıdır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, konusu yüklenicinin (müteahhit kişi veya şirketin) ediminin, yüklendiği işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapıp teslim etmek, arsa sahiplerinin ediminin ise taraflar arasında akdedilen sözleşmedeki paylaşıma göre yükleniciye düşen bağımsız bölümleri devretmek olan sözleşmelerdir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, sözleşmenin evvelinde taraflar arasında oldukça dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Zira uygulamada taraflar arasında sözleşmenin yeterli donanıma sahip olmaması nedeni ile sonradan pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların önceden çözümlenmesi ve sözleşme ilişkisinin güvenli bir şekilde yürütülmesi için her iki tarafın da isteklerinin sözleşme metninde kusursuz bir şekilde açıklanması gerekir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerliliği

Aslında kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde iki sözleşme iç içe geçmiş şekildedir. Bunun sebebi, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde geçerliliği hiçbir şekle bağlı olmayan inşaat sözleşmesi ile resmi şekilde yapılması gereken mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmenin birleşmesidir.

Bu durum sözleşmenin geçerlilik şartı olup bu nedenle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır. Emredici kural gereği resmi şekle uyulmaksızın yapılan sözleşmeler ise geçersizdir.

Bu durumun istisnası, şekil koşuluna uygun olmaması nedeni ile geçersiz olan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin;

 • Fiilen hayata geçirildiği,
 • Tarafların edimlerini ağırlıkla yerine getirdiğinin anlaşıldığı,

durumlar olup bu halde sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülmesi, hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir. Şekil zorunluluğunun ilk istisnası, sözleşmenin adi yazılı şekilde olsa dahi yüklenicinin edimini (bina meydana getirme borcunu) tamamen yahut reddolunmayacak oranda yerine getirmiş olması durumunda arsa sahibinin artık bu sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyeceği kuralıdır. Çünkü bu şekildeki bir davranış, Türk Medeni Kanunu 2. maddesinde açıklanan bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağına dair kurala aykırı düşecektir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde tarafların birbirlerine karşı yükümlülüklerinin yanında ileride ortaya çıkabilecek pek çok sorunu da baştan çözümlemek gerekir. Bunun için tarafların birbirine karşı olan talepleri doğru bir şekilde kayıt altına alınmalıdır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde;

 • Sözleşmenin tarafları,
 • Sözleşmenin konusu,
 • Sözleşmeye konu yerin müteahhite hangi zamanda ve ne şekilde teslim edileceği,
 • Yapılacak binanın taraflar arasında ne şekilde bölüşüleceği,
 • Yıkım, hafriyat ve inşaatın devamı sırasında yaşanacak olumsuzluklar nedeni ile sorumluluk,
 • Sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkacak vergilerin ne şekilde ödeneceği,
 • Sözleşmenin devamı sırasındaki giderler, çalışacak işçilerin SGK primleri, cezalar, malzeme bedelleri, proje giderleri, tapu giderleri, kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin giderlerin durumu, ödenmesi gereken vergi, resim ve harç bedelleri ve benzeri giderlerin kim tarafından karşılanacağı hususu,
 • Müteahhide/müteahhit firmaya ait olacak bağımsız bölümlerin hangi zamanda ve şartlarda devredileceği,
 • İşin ne zaman tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi gerektiği ve zamanında teslim edilmemesi halindeki yaptırım ve cezai şart konusu,
 • İşin kontrolü,
 • Resmi kurumlara yapılacak müracaatların ne şekilde yapılacağı ve bu hususta verilecek vekaletname,
 • Uyuşmazlığın çözümünde yetki olacak mahkeme,
 • Sözleşme konusu binanın yapımında kullanılacak malzemenin kalitesi ve teknik şartname,

ve tarafların birbirlerine karşı talepleri göz önünde bulundurularak benzeri pek çok hususa yer verilmelidir. Bu nedenle bu hususların doğru şekilde tespiti açısından kat karşılığı inşaat sözleşmesi, özenle hazırlanması gereken sözleşmelerdendir. Bu doğrultuda, sözleşmeye ilişkin harcı, masrafları, hesaplanması, hazırlanması gibi hizmetler ofisimiz tarafından verilmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi avukatı istanbul

Hukuk ofisimiz kat karşılığı inşaat sözleşmesi avukatı istanbul ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması anlamında hizmetler vermekte olup 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilir, hukuki destek taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki