Velayet Davası Dilekçesi

Velayet Davası Dilekçesi
Dilekçeler
Velayet Davası Dilekçesi
Velayet Davası Dilekçesi YAZDIRMAK İÇİN: 
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Yalnızca 3 adımda tüm dilekçelerinizi interaktif olarak yazdırabilir, dilekçeniz yazılırken izleyebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
1

Formu doldurun ve sizinle iletişime geçilmesini bekleyin
2

Dilekçe yazdırma bedelini ödeyerek dilediğiniz gün ve saate randevunuzu alın
3

Randevu gün ve saatinde dilekçenizin yazılmasını bilgisayarınızın başından takip edebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilir, tamamlandığında vereceğiniz onay ile dilekçenizin e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz

İletişim formunu doldurarak “Gönder” butonuna bastıktan sonra talebiniz bize ulaşır. Ofisimiz tarafından sizinle iletişime geçilerek, bilgilendirme ve ödeme aşamasının ardından vereceğiniz onay ve alacağınız randevu ile, dilediğiniz saatte, bilgisayarınızın başından hiç kalkmadan “Google Documents” sistemi kullanılarak Avukatlarımız ile interaktif ve karşılıklı şekilde dilekçenizin yazılmasını canlı olarak takip ve kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda dilekçenizin yazıldığı esnada, gereken yerlere ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması konusunda uyarılarda bulunabilir, dilekçenizin tarafınızca onaylanması ile birlikte elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Hemen başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.


Velayet davası dilekçesi nedir?

Yazımız içeriğinde velayet davası dilekçesi hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. Önceki yazılarımızda, Türk Medeni Kanunu 335. maddesine göre ergin olmayan çocuğun, anne ve babasının velayeti altında bulunduğunu, bu vesile ile yasal bir neden bulunmadığı müddetçe velayetin anne ve babadan alınamayacağını belirtmiştik. Aynı zamanda hakim tarafından vasi atanmasına gerek görülmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da anne ve babanın velayeti altında kalırlar.

Bilindiği üzere velayet, anne ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmanın gerçekleşmesi durumunda ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Boşanma davası ile müşterek çocuğun velayetinin eşlerden birine verildiği hallerde sonradan velayet hakkının değiştirilmesine neden olabilecek olayların varlığı halinde velayet davaları açılabilmektedir. Bu halde velayetin değiştirilmesi isteminde bulunacak olan taraf, buna ilişkin dava dilekçesini mahkemeye sunmalıdır.

Velayet davası dilekçesi hangi mahkemeye sunulur?

Yasa uyarınca aile hukukundan doğan dava ve işler, aile mahkemelerinde görülmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu altıncı maddesi uyarınca genel yetkili mahkeme, davalı tarafın davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Aile hukukunda velayetin kaldırılması, velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesi ve kaldırılan velayetin geri verilmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 382. maddesi uyarınca çekişmesiz yargı işlerindendir.

HMK 384. maddesinde de yasada aksine bir hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkili olacağına göre velayet davaları, velayetin kendisine verilmesi talebinde bulunan kişinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilecektir.

Velayet dilekçesinde olması/bulunması gerekenler nelerdir?

Velayet davası dilekçesinde her dava dilekçesinde olduğu gibi;

  • Davanın açılacağı mahkemenin adı,
  • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adres bilgileri,
  • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Varsa tarafların kanuni temsilcileri ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adres bilgileri,
  • Davanın konusu,
  • Davacı tarafın iddiasının dayanağı tüm vakıaların sıra numarası altında açık özet bilgileri,
  • Davacı tarafça iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği hususu,
  • Dayanılan hukuki nedenler,
  • Açık bir şekilde talep sonucu bilgisi,
  • Davacının, eğer varsa kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzası,

şeklindeki bilgilere yer verilmelidir. Bunların dışında dava dilekçesinde davalı tarafın velayet görevini ifadan aciz olduğunu gösterir delillere ve açıklamalara önemle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Velayet davası dilekçesi avukatı istanbul

Velayet davası dilekçesi avukatı istanbul ve velayet davalarına ilişkin tüm hukuki destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişim kurabilirsiniz.

Önceki
Sonraki