Mart 2020

By admin on 10 Mart 2020, 20:01
  • Yabancılar Hukuku

Öğrenci ikamet izni nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Bu yazı içeriğinde öğrenci ikamet izni hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Öğrenci ikamet izni,  Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda...

By admin on 09 Mart 2020, 20:08
  • Yabancılar Hukuku

Aile ikamet izni nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Bu yazı içeriğinde aile ikamet izni hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Öncelikle aile ikamet izninin kimler için...

By admin on 07 Mart 2020, 22:25
  • Yabancılar Hukuku

Kısa dönem ikamet izni nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Bu yazı içeriğinde yabancılar için kısa dönem ikamet izni hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Öncelikle kısa...

By admin on 06 Mart 2020, 22:55
  • Yabancılar Hukuku

İkamet izni nedir, Türkiye ikamet izni nasıl alınır? İkamet izni, Türkiye ülkesinde vizenin ya da vize muafiyetinin tanıdığı süreden veya doksan günden fazla kalacak yabancıların...

By admin on 05 Mart 2020, 19:51
  • Miras Hukuku

Mirasçılıktan çıkarma nedir, nasıl yapılır? Mirasçılıktan çıkarma, Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku ana başlığı ve ölüme bağlı tasarruflar alt başlığı altında açıklanmıştır. Kendisine mirasçı olarak...

By admin on 04 Mart 2020, 22:27
  • Borçlar Hukuku

Bağışlama sözleşmesi nedir? Bu yazı içeriğinde bağışlama sözleşmesi hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Bağışlama sözleşmesinin tanımı 01.07.2012 yürürlük tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda...

By admin on 03 Mart 2020, 16:47
  • Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptali ve tescil davası nedir? Bu yazı içeriğinde, tapu iptali ve tescil davası hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Türk Medeni Kanunu 705. maddesi uyarınca...

By admin on 01 Mart 2020, 21:05
  • Aile Hukuku

Velayet davası nedir, velayet davası nasıl açılır? Bu yazı içeriğinde velayet davası hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Türk Medeni Kanunu 335. maddesi uyarınca ergin olmayan...