Öğrenci İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

Öğrenci İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler
Yabancılar Hukuku
Öğrenci İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

Öğrenci ikamet izni nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir?

Bu yazı içeriğinde öğrenci ikamet izni hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Öğrenci ikamet izni,  Türkiye’deki yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecek yabancılara verilen ikamet izni türüdür.

Bu kapsamda velilerinin ya da yasal temsilcilerinin onay vermesi halinde bakımı ve masrafları gerçek ya da tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle izin verilebilmesi veya verilen iznin uzatılabilmesi de mümkündür.

Kişiye bu iznin verilmiş olması, annesi ve babası ile diğer yakınları açısından ikamet izni alma konusunda herhangi bir hak ya da ayrıcalık sağlamaz.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 38/4 maddesi uyarınca kişinin öğrenim süresinin bir yıldan kısa süreli olması halinde izin süresi öğrenim süresini aşamaz. Kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla Türkiye’ye gelmek suretiyle öğrenim görecek olan yabancılara, öğrenim süreleri boyunca ikamet izni verilebilir.

Öğrenci ikamet izni şartları nelerdir?

Bu izin türünde şartlar açısından yasa uyarınca oldukça kısa bir liste öngörülmüştür. Buna göre bu izin türüne başvuru şartları;

  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 38. maddede açıklanan ve bu izin türüne dair bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi,
  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 7. maddesi kapsamında sayılan yabancılardan olmamak,
  • Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek,

olarak belirlenmiştir.

İzin talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması şartları nelerdir?

Yasanın 40. maddesinde öğrenci ikamet izninin hangi şartlarda verilmeyeceği, verilmişse iptal edileceği veya süresinin uzatılmayacağı açıkça belirlenmiştir. Buna göre;

  • Yukarıda açıklamış olduğumuz ve yasanın 39. maddesinde aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması,
  • Kişinin öğrenimini sürdüremeyeceği hususunda kanıtların ortaya çıkması,
  • Öğrenci ikamet izninin, kişiye veriliş amacı haricinde kullanıldığının tespiti,
  • Kişi hakkında geçerli sınır dışı kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağı bulunması,

durumunda izin verilmez. İznin verilmiş olması halinde dahi süresi uzatılmaz.

Öğrenci çalışma izni

Yukarıda yapılan açıklamaların haricinde merak edilen bir başka soru öğrencilerin çalışıp çalışamayacağı hakkındadır. Buna göre Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 41. maddesinde konuya açıklık getirilmiş, Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, çalışma izni almak şartıyla çalışabileceği ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlayacak ve ilgili kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenecektir.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenecektir.

Öğrenci ikamet izni avukat istanbul

Öğrenci ikamet izni başvurusu, danışmanlık ve diğer talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki