Kısa Dönem İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

Kısa Dönem İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler
Yabancılar Hukuku
Kısa Dönem İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

Kısa dönem ikamet izni nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir?

Bu yazı içeriğinde yabancılar için kısa dönem ikamet izni hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Öncelikle kısa dönem ikamet izninin kimlere verilebileceği konusu üzerinde durmak gerekmektedir.

Kısa dönem ikamet izni kimlere verilir?

Kısa dönem ikamet izninin kimlere verileceği Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 31. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek kişiler,
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunan kişiler,
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar,
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacak olanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar veya öğrenci değişim programları kapsamında eğitim ya da benzeri amaçlarla gelecek kişiler,
 • Turizm amaçlı kalacak olanlar,
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak şartı ile tedavi görecek kişiler,
 • Adli ya da idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken kişiler,
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler,
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan kişiler,
 • Kamu kurumları aracılığı ile Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olanlar,
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden kişiler,
 • Türkiye’de çalışmayan fakat Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocuğu,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları,

şeklindeki kişilere kısa dönem ikamet izni verilebilir.

Süresi nedir?

Bu izin türü, genel itibarıyla her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilir. Bunun istisnası, Türkiye’de çalışmayan fakat Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocuğu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Yasa metninde bu kişilere verilen ikamet izinlerinin en fazla beşer yıllık sürelerle verilebileceği açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olanlar içinse bu izin, en fazla iki kez verilebilir.

Yine Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden kişilere verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.

Şartları nelerdir?

Kısa dönem ikamet izni şartlarına ait bilgilere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 32. maddesinde yer verilmiştir. Bu şartlar;

a) Yukarıda açıklanan ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31. maddesi birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri ya da birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebine dair bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

b) Kanunun yedinci maddesi kapsamındaki Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilen yabancılardan olmamak,

c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip bulunmak,

ç) Kendisinden istenmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,

d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Kısa dönem ikamet izninin iptali şartları nelerdir?

Kısa dönem ikamet izninin hangi durumlarda verilmeyeceği, verilmişse iptal edileceği ya da uzatılmayacağına ilişkin şartlar Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu 33. maddesinde açıklanmıştır.

Bu şartlardan ilki, 32. maddede aranan şartlardan birinin ya da birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkmasıdır. 32. madde kapsamındaki şartlar yukarıda tek tek sayılmıştır. Böylece bu şartlardan birinin, bir kaçının veya tamamının yerine getirilmemesi ya da ortadan kalkması halinde kısa dönem ikamet izninin iptaline sebep olabilecektir.

İkamet izninin verilmemesi, iptali veya uzatılmaması için belirlenen bir diğer neden, iznin veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesidir.

Yine kişi hakkında geçerli sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması halinde kısa dönem ikamet izninin iptali ya da uzatılması talebinin reddi söz konusu olabilecektir.

İkamet izninin yurt dışında kalış süresi açısından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kısa dönem ikamet izni avukat istanbul

Kısa dönem ikamet izni ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki