Miras ve Mirasçılık Hakkında Genel Bilgiler

Miras ve Mirasçılık Hakkında Genel Bilgiler
Miras Hukuku
Miras ve Mirasçılık Hakkında Genel Bilgiler

Miras nedir, mirasçı kimdir, kimler yasal mirasçıdır?

Miras, bir kişiye ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke olarak tanımlanmaktadır. Mirasçı ve mirasçılık kavramı, hukukumuzda önemli bir yere sahiptir. Miras bırakanın yasal mirasçıları kan hısımları, hayatta kalan eş, varsa evlatlığı ve devlettir. Miras bırakanın birinci derece mirasçıları onun alt soyu, yani çocukları ve çocuklarının çocuklarıdır.

Hukukumuza göre çocuklar miras payında eşit oranda hak sahibidir. Fakat miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, onların yerine geçen kendi alt soyları yani çocukları alır. Miras bırakanın çocuğu bulunmuyorsa bu kişinin mirasçıları anne ve babasıdır.

Çocuğu bulunmayan miras bırakanın anne ve babası, mirastan eşit oranda pay alırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan anne ve babanın yerini ise her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları yani çocukları almaktadır. Bu durumda bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı durumda, mirasın tamamı diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Çocuğu, anne babası ve anne babasının alt soyu bulunmayan muris

Anne babası ve anne babasının alt soyu bulunmayan murisin mirasçıları ise büyük anne ve büyük babasıdır. Bu durumda büyük anne ve büyük baba mirasta eşit oranda hak sahibidirler. Muristen önce vefat etmiş olan büyük anne ve büyük babaların yerlerini, halefiyet yoluyla kendi çocukları ya da çocuklarının çocukları almaktadır. Anne veya baba tarafından olan büyük anne ve büyük babalardan birinin alt soyu bulunmaksızın muristen önce ölmüş ise ne olacaktır? Bu durumda ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.

Anne veya baba tarafından olan büyükanne ve büyükbabaların ikisi de alt soyları bulunmaksızın muristen önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük anne ve büyük babalardan birinin muristen önce ölmüş olması halinde ne olacaktır? Bu durumda bu kişinin payı kendi çocuğuna geçmektedir. Çocuğu yoksa o taraftaki büyük anne ve büyük babaya, bir taraftaki büyük anne ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçmektedir.

Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçılık payı nedir?

Evlilik dışında doğmuş olmasına rağmen tanıma veya hakim kararı ile soy bağı kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olmaktadır.

Sağ kalan eşin mirasçılık payı nedir?

Murisin ölümü halinde sağ kalan (hayatta kalan) eşin miras payı, birlikte mirasçı bulunduğu kişilere göre değişmektedir. Bu durumda örneklerle açıklamak gerekirse sağ kalan eşin, murisin alt soyu yani çocukları ile birlikte mirasçı olması halinde mirasın dörtte birini alacaktır. Sağ kalan eş, murisin anne ve babası ile birlikte mirasçı olması halinde mirasın yarısını alacaktır. Murisin büyük anne ve büyük babası ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olması halinde mirasın dörtte üçünü alacak, bunlar da bulunmuyorsa mirasın tamamı sağ kalan eşe kalacaktır.

Evlatlığın miras payı nedir?

Türk Medeni Kanunu uyarınca evlatlık ve altsoyu, yani çocukları veya çocuklarının çocukları evlat edinen kişinin kendi çocukları gibi mirasçı olmaktadır. Bu durumda evlat edinilen kişinin kendi ailesinden kaynaklanan mirasçılığı da devam etmektedir. Evlat edinen kişi ve onun mirasçıları ise evlatlığa mirasçı olmazlar.

Mirasçısı olmayan kişinin malları ne olacaktır?

Geride mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin malları Devlete geçmektedir.

Miras avukatı istanbul

Miras avukat istanbul ile ilgili tüm hukuki hizmetler için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 0850 4201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki