Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan Mal Kaçırma Davası
Miras Hukuku
Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası nedir?

Mirastan mal kaçırma işleminde aldatmak isteyen, yani muvazaalı işlem yapan miras bırakandır. Bu işlem ile mirasçının aldatılması suretiyle miras bırakan kişinin, mirasçısından mal kaçırmak, mirasçıları tarafından bu yönde yapacakları itiraz ve açabilecekleri davaların önüne geçmek amaçlanmaktadır. Bu durumda kişi, mirasçılarını aldatmak adına bundan yarar sağlayacak taraf ile anlaşarak gerçek iradesine uygun düşmeyen,  hiçbir hüküm ve sonuç doğurmayacak bir sözleşme düzenler. Mirastan mal kaçırma davası da bu nedenle açılır. Bazen, miras bırakan kişinin sağlığında mallarını yasal mirasçıları arasında makul ve eşit bir şekilde paylaştırması söz konusu olmaktadır. Bu durumda artık kişinin mirasçısından mal kaçırmak ya da aldatmak kastı ve bulunmadığından muris muvazaasından söz edilemez.

Mirastan mal kaçırmada genelde miras bırakan kişi, malını gerçekte bağış yolu ile devretmek istemektedir. İşte bu nedenle karşı tarafa yapılan karşılıksız kazandırmalar genelde satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi şeklinde düzenlenmektedir. Miras bırakan sözleşmeyi gerçek iradesine uygun olmayan şekilde satış sözleşmesi şeklinde yapmakta, gerçek iradesini bu sözleşmenin arkasına gizlemektedir. Türk Borçlar Kanunu uyarınca bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınmaktadır.

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası kim tarafından açılabilir?

Muris muvazaası nedeniyle bu işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası, dava açmakta hukuki yararı bulunan tüm mirasçılar tarafından açılabilir.

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası hangi mahkemede açılır?

Dava, konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarda görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi olması nedeni ile Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülür.

Mirastan mal kaçırma avukatı istanbul

Tüm mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) ve miras hukukundan kaynaklı tüm davalarınız için ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimize ulaşabilirsiniz.

(Miras avukatı istanbul, Miras avukatı Türkiye, reddi miras, vasiyetnamenin açılması. Vasiyetnamenin iptali, tapu iptal davası, mirasçılık, yasal mirasçılar, mirasçılık sıfatının kazanılması, ikinci eşin miras hakkı. Evlenen kadının ölen önceki kocasından miras hakkı, yasal miras payı oranları, ikinci evlilikte eşin vefatı durumunda mal paylaşımı. Eşin saklı payı, babadan kalan miras eşe düşermi, çocuksuz ölen eşin mirası)

 

Önceki
Sonraki