Hırsızlık Suçu ve Cezası Hakkında Genel Bilgiler TCK 141

Hırsızlık Suçu ve Cezası Hakkında Genel Bilgiler TCK 141
Ceza Hukuku
Hırsızlık Suçu ve Cezası Hakkında Genel Bilgiler TCK 141

Hırsızlık suçu nedir?

Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu uyarınca;

  • Zilyedinin rızası olmadan,
  • Başkasına ait taşınır bir malın,
  • Kişinin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla,

bulunduğu yerden alınması olarak tanımlanmıştır.

Hırsızlık suçunun cezası nedir?

Hırsızlık suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu TCK 141. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

b) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

c) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

d) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

Aynı zamanda Hırsızlık suçunun;

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

g) Büyük veya küçük baş hayvan hakkında,

h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

işlenmesi halinde ise, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır. Ayrıca hırsızlık suçunun sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların;

  • Nakline,
  • İşlenmesine,
  • Depolanmasına,

ait tesislerde işlenmesi halinde beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılacağı ve on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacağı açıklanmıştır.

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet aranmayacaktır. Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya hava yolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde, verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılmaktadır.

Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi durumunda verilecek ceza TCK 143. madde uyarınca yarı oranında artırılmaktadır.

Hırsızlık Suçu Cezayı Hafifleten Haller (TCK Md 144)

Hırsızlık suçunun tarafların üzerinde paydaş veya elbirliği ile malik oldukları mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunacaktır. Bununla birlikte hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, hakim tarafından verilecek cezada indirim uygulanabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak ceza vermekten tamamen de vazgeçilebilecektir.

Ayrıca hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp sahibine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilmektedir. Ancak kanun koyucu malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hükmün uygulanmayacağı hususunu açıkça belirtmiştir. Hırsızlık suçunda yine bir başka indirim nedeni bu suçun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, hakim tarafından verilecek cezada indirim uygulanabileceği gibi, ceza vermekten tamamen de vazgeçilebilecektir.

Hırsızlık suçu avukat istanbul

Hırsızlık yapmanın cezası nedir, hırsızlık suçunun cezası kaç yıl, nitelikli hırsızlık cezası nedir, ilk hırsızlık suçunun cezası, hırsızlık suçu nasıl ispatlanır, hırsızlık suçu savunma dilekçesi, hırsızlık suçu avukat avukatları, hırsızlık davaları nasıl sonuçlanır ve benzeri konularda hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 0850 4201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki