Arşivler: Bloglar

By admin on 10 Haziran 2019, 18:55

    Türkiye ve İdam Türkiye'de idam cezası 1924 anayasasında yerini:  "Büyük Millet Meclisi ahkâmı şer’iyenin tenfizi, kavaninin vaz’ı tâdili, tefsiri, fesih ve ilgası, devletlerle mukavele, muahede...

    By admin on 29 Eylül 2016, 07:22

      Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi olarak da bilinen Bireysel Emeklilik Tasarruf Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi....