Yeşilköy Boşanma Avukatı

Yeşilköy Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Yeşilköy Boşanma Avukatı

Yeşilköy boşanma avukatı

Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Yeşilköy boşanma avukatı konusunda açıklamalar yapacağımız bu yazımızda aynı zamanda boşanma ile ilgili giriş seviyesinde bir takım açıklamalara da yer vereceğiz. Evlilikte olduğu gibi boşanma da bir takım kurallara tabi bulunmaktadır. Zira çiftler evlilikte olduğu gibi aslında boşanmada da yeni bir hayata adım atmakta olup bu adımın iyi planlanması gerekir. Boşanma evresinde ve kararın kesinleşmesine kadar geçen dönemde yapılacak hataların, boşanma sonrası kurulacak hayata önemli ölçüde tesiri bulunmaktadır.

  • Zina,
  • Terk,
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
  • Evlilik birliğinin sarsılması,
  • Akıl hastalığı,

gibi boşanma nedenlerine dayanan davaların aile hukukunda önemli bir yeri bulunmaktadır. Boşanma temelde evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesi anlamına gelmekte olup aslında bununla da sınırlı değildir. Nitekim boşanma ile birlikte gündeme gelen nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi diğer konular da boşanmanın neredeyse ayrılmaz bir parçası olup her boşanma davası evresinde tartışma konusu olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma ile çözüm

Boşanmada en pratik çözüm olarak öngörülen anlaşmalı boşanma, çoğu zaman bu tanımının karşılığını da hakkıyla vermektedir. Anlaşmalı boşanmada yukarıda saydığımız pek çok anlaşmazlığıa hızlı bir şekilde çözüm getirilmesinin yanısıra bu çözümün müşterek çocuklar ve boşanmanın tarafları açısından da daha az yıpratıcı bir etkisinin olduğu söylenebilir.

Anlaşmalı boşanma ile boşanma ve ferileri konusunda anlaşan çiftler, boşanmaya neden olaylar ve sonuçları konusunda ileride bu konunun kati suretle bir daha gündeme gelmemesini sağlayacak şekilde sonlandırabilme imkanına sahip olmaktadır. Bununla birlikte boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşılamaması durumunda ise bir zorunluluk olarak çekişmeli boşanma gündeme gelmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları ile evlilik birliğinin sona ermesi

Anlaşmalı boşanmanın olmadığı yerde bir zorunluluk olarak takip edilen süreç çekişmeli boşanmadır. Bu halde taraflar arasında tartışma konusu boşanmaya neden olan olaylar ve birbirlerinin kusurunu ispat noktasında bir anlaşmazlık söz konusudur. Bu durumda taraf tanıkları, boşanmaya neden olaylara ilişkin deliller ve nispeten daha uzun bir dava süreci boşanmanın taraflarını beklemektedir.

Her iki boşanma türü açısından da konunun avukat ile takibi, taraflar için bir zorunluluk değildir. Bununla birlikte bu denli önemli bir hukuki konuda avukat desteğinin alınması ise her zaman tavsiye olunmaktadır. Bu nedenle Yeşilköy boşanma avukatı ile aile ve boşanma konusundaki hukuki destek talepleriniz için 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilir, taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki