Florya Boşanma Avukatı

Florya Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Florya Boşanma Avukatı

Florya boşanma avukatı

Boşanma taraflar arasındaki evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi olup florya boşanma avukatı ve boşanma hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma şeklinde sonuçlandırılabilen boşanma davaları, aile hukukunun en önemli konusudur. Nitekim evlilik birliğinin nasıl kurulacağı hukukumuzda belirli şartlara bağlandığı gibi boşanma açısından da çeşitli boşanma sebepleri öngörülmüştür.

Yasada sayılan boşanma sebepleri arasında;

  • Zina nedeniyle boşanma,
  • Terk nedeniyle boşanma,
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma,
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma,
  • Hayata kast ile pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleriyle boşanma,
  • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma,

gibi boşanma nedenleri düzenlenmiştir. Uygulamada en çok başvurulan neden, genel boşanma nedeni olarak düzenlenmiş bulunan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma olduğu söylenebilir. Nitekim boşanmada en çok dayanılan neden, Türk Medeni Kanunu 166. maddesi ile düzenlenen evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma evvelinde boşanmaya dair konularla ilgili anlaşması söz konusudur. Bu hususların bir anlaşma protokolüne bağlanması ile anlaşmalı boşanmaya hazırlık yapılır. Anlaşmalı boşanmada taraflar bizzat mahkemede bulunur ve anlaşmalı boşanmaya dair hazırlanan protokolün şartlarını kabul ettiklerini aile mahkemesi önünde de açıklar.

Hakim tarafından gerekli görülmesi durumunda müşterek çocukların durumu yahut protokoldeki diğer konularla ilgili müdahalede bulunulabilir. Ancak bu düzeltmelerin taraflarca da onaylanmış olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için velayet, nafaka, tazminat, malların paylaşımı gibi boşanmayı ilgilendiren tüm konularda da kusursuz bir anlaşmaya varılması gerekmektedir. Anlaşmanın bulunmadığı yahut tarafların kusuru birbirine yüklediği durumlar açısından çekişmeli boşanma söz konusu olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası

Anlaşmalı boşanma konusunda boşanmanın taraflarının bir araya gelememesi veya yukarıda açıklamış olduğumuz konularda anlaşamamış olması davanın çekişmeli şekilde takibi nedenidir. Bu durumda nispeten daha uzun bir süreci takip edecek tarafların davanın sonunda boşanmasına karar verilebilecektir.

Maddi açıdan da daha masraflı bir yolun takip edilmesi anlamına gelen çekişmeli boşanmada dava harç ve giderleri anlaşmalı boşanmaya göre artış gösterebilir.

Bu sürecin takibinde ödenecek nafaka ve tazminat bedelleri ile velayet konusunda hakime geniş bir müdahale yetkisi tanınmıştır. Ayrıca dava sonuna kadar tedbir nafakasına hükmedilmesi de mümkündür.

Florya boşanma avukatı ve aile hukuku alanındaki hukuki destek taleplerinizle ilgili olarak 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilir, taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki