Adalar Boşanma Avukatı

Adalar Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Adalar Boşanma Avukatı

Adalar boşanma avukatı

Hukuk ofisimiz, Adalar boşanma avukatı ve aile hukuku alanında hizmetler vermektedir.

Vermiş olduğumuz hizmetler arasında;

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir ve uzaklaştırma talepleri ile itiraz başvuruları,
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • Nafakanın indirimi (azaltılması), artırılması veya kaldırılması ile nafaka talepli tüm davalar,
 • Mal paylaşımı, mal rejiminin tasfiyesi davaları,
 • Velayet davaları,
 • Babalık davaları,
 • Yurt dışından alınan boşanma ve benzeri kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi,

ve benzeri aile hukukuna ilişkin bir çok konu yer almaktadır.

Boşanma sebepleri (Türk Medeni Kanununda yer alan boşanma nedenleri)

Türk Medeni Kanununda bir çok farklı boşanma sebebi açıklanmıştır. Boşanma sebepleri arasında;

 • Zina TMK md. 161,
 • Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış TMK md. 162,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme TMK md. 163,
 • Terk TMK md. 164,
 • Akıl hastalığı TMK md. 165,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması TMK md. 166,

gibi nedenler yer almakta olup her boşanma nedeninin kendisine münhasır şartları bulunmaktadır.

Boşanmada yargılama, aşağıdaki kaideler saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yapılır:

a) Hakim, boşanma veya ayrılık davalarının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz,

b) Hakim, bu olgular hakkında gerek kendiliğinden, gerekse talep üzerine taraflara yemin öneremez,

c) Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz,

d) Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder,

e) Boşanma ya da ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin taraflar arasındaki anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz,

f) Hakim, taraflardan birinin talebi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası

Hukuk ofisimiz, anlaşmalı ve boşanmalı olarak her iki dava türü için de hizmet vermektedir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olup tarafların bu konudaki anlaşma durumuna göre boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülecektir.

Her iki halde de boşanma davası masrafı, vekalet ücreti ve diğer tüm konularda detaylı bilgi için ofisimize başvurulması gerekmektedir.

Adalar boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Hukuk ofisimiz, haftanın altı günü (Pazar günleri hariç) 09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermekte olup Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki