Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma
Aile Hukuku
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma nedir?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma, hukukumuzda düzenlenen boşanma nedenlerinden biridir. Eşlerden birinin akıl hastası olması ve bu durumun da diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmesi, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi şartı ile boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir.

Mahkeme tarafından alınacak sağlık kurulu raporunda, davalının akıl hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığına yer verilmelidir. Bu şekilde alınacak bir rapor Türk Medeni Kanunu 165. maddesi kapsamı karşısında yetersiz olup hüküm vermeye elverişli olmayacaktır. Nitekim bu hususa yasa gerekçesinde de açıkça yer verilmiş, akıl hastalığı gibi önemli bir konuda herhangi bir bilirkişi raporu ile yetinilmediği, bu nedenle resmi sağlık kurulu raporu alınması esasının benimsenmiş olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın şartları nelerdir?

Aslında yasadaki düzenleme bu soruyu cevaplandırmaktadır. Madde metni göz önünde bulundurulduğunda;

  • Eşlerden birinin akıl hasta olması,
  • Akıl hastalığının iyileşme imkanının bulunmaması,
  • Bu akıl hastalığı nedeni ile ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmiş olması,

şeklindeki şartların varlığı bu boşanma nedeninin söz konusu olması için görülecek boşanma davasında gündeme gelecek olup bu hususların varlığı mahkeme tarafından araştırılacaktır. İşte sağlık kurulu raporu da bu nedenle yasanın bu boşanma nedeni ile ilgili aramış olduğu şartlardan biridir.

Akıl hastalığının başka bir boşanma sebebi ile birleşmesi

Akıl hastasının davranışlarının iradi olmaması nedeni ile fiil ehliyetinin ve bu kapsamda kusur sorumluluğunun mevcut olmayacağı ve bu halde kusur yüklenemeyeceği Yargıtay kararlarına konu olmaktadır. Bu nedenle örneğin akıl hastalığı şeklindeki boşanma nedeni ile ancak kusurun saptanması halinde boşanmaya karar verilebilecek olan Türk Medeni Kanunu 166/1-2 maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma taleplerinin birleştiği davalarda akıl hastası olan tarafın kusuruna dayanarak boşanmaya karar verilemeyecektir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma avukatı istanbul

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma avukatı istanbul ve tüm hukuki destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim numaramız 08504201155 şeklinde olup internet sitemiz iletişim sekmesindeki iletişim formunu kullanarak da taleplerinizi bize iletmeniz mümkündür.

 

Önceki
Sonraki