Tarabya Boşanma Avukatı

Tarabya Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Tarabya Boşanma Avukatı

Tarabya boşanma avukatı

Hukuk ofisimiz Tarabya boşanma avukatı ve boşanma konusunda hizmetler vermektedir. Bunun yanında boşanma hukukuna ilişkin olarak;

 • Velayet davaları,
 • Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan davalar,
 • Maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Ailenin korunması hakkında kanun kapsamında yapılacak başvurular ve itiraz süreçlerinin takibi,
 • Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında avukatlık hizmetleri,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Bu davalarla ilgili dilekçe hizmetleri,
 • Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair avukatlık hizmetleri,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Nafakanın kaldırılması, indirilmesi, azaltılması, artırımı, artırılması talepli davalar,
 • Her türlü velayet ve babalık davaları,
 • Yurtdışında alınan boşanma kararının Türk mahkemeleri tarafından tanınması ve tenfizi talepli davalar,

ile benzeri bir çok konu, hukuk ofisimizin vermiş olduğu hizmetler arasında yer almaktadır.

Boşanma nedenleri

Boşanma söz konusu olduğunda hukukumuzda sonrasında boşanma kararı verilebilecek bir çok boşanma nedeni yer almaktadır. Bunlar arasında;

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (genel boşanma nedeni),
 • Evlilik birliği içerisinde kişinin hayatına kast edilmesi yahut pek kötü veya onur kırıcı davranışta bulunulması,
 • Diğer eşin suç işlemesi ve haysiyetsiz hayat sürmesi hali,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Zina nedeniyle boşanma,

gibi nedenler sayılabilir. Bunların haricinde evlilik birliğinin sarsılması nedeni, genel boşanma nedeni olmasından mütevellit ile kendi içerisinde de pek çok ayrı boşanma sebebini barındırabilir. Bu nedenle her somut olayın unsurları değişiklik göstermekte olup her talep ve olay açısından ayrı ayrı değerlendirmede bulunmak gerekebilmektedir.

Boşanma davasının açılacağı mahkeme

Boşanma davası nerede açılır ya da nerede açılmalıdır sorusunun cevabı medeni kanun içeriğinde cevaplanmıştır. Buna göre boşanma davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılmalıdır.

Davaya bakmaya görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir. Davanın süresi konusunda davanın başında net bir tespit yapılması mümkün değildir. Bunun en doğal sebebi davanın görüleceği mahkemenin bakmakta olduğu dosya sayısı ve iş yüküdür. Bununla birlikte çekişmeli boşanma davaları tahmini 8 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanabilmektedir.

Yazımız içeriğinde boşanma ile ilgili giriş seviyesinde açıklamalara yer verilmiş olup Tarabya boşanma avukatı ve boşanma ile ilgili diğer konulardaki hukuki destek talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızı kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki