Beylerbeyi Boşanma Avukatı

Beylerbeyi Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Beylerbeyi Boşanma Avukatı

Beylerbeyi boşanma avukatı

Yazımız içeriğinde Beylerbeyi boşanma avukatı ve boşanmaya dair ipuçları hakkında bilgiler vereceğiz. Boşanma, aile hukukumuzun önemli konuları arasında olup evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasını ifade etmektedir.

Çekişmeli yahut anlaşmalı şekilde neticelendirilebilen boşanma ile birlikte ödenecek nafaka, tazminat ve çocukların velayeti gibi konular da açıklığa kavuşturulmaktadır.

Çeşitli boşanma nedenlerine dayanılabilen hukukumuzda;

 • Evlilik birliğinin sarsılması,
 • Terk,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Akıl hastalığı,
 • Zina,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,

gibi boşanma nedenleri yer almaktadır. Boşanmaya neden olan olayların varlığının yanında tarafların barışıp tekrar bir araya gelmesi ile o tarihe kadar olan birbirlerinin kusurlarını affettiği yahut en azından hoşgörü ile karşıladıkları da kabul edilebilmektedir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması söz konusu olduğunda bu nedenle boşanmaya karar verilmesi için taraflar arasındaki evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek ölçüde sarsılmış ve davalı eş, azda olsa kusurlu olmalıdır.

Boşanmada her iki tarafın da boşanmak için mahkemeye başvurmuş olması artık sözü edilen evlilik birliğinin yeniden sağlanamayacağını gösterir bir karine olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte boşanma talebi söz konusu olduğunda mahkeme önünde boşanmaya neden vakıaların ispatlanması gerektiği muhakkaktır.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması genel bir boşanma nedeni olup pek çok örneği bu boşanma nedeni kapsamında değerlendirmek mümkündür. Bunlar arasında;

 • Sürekli alkol almak,
 • Aşırı borçlanma,
 • Kumar oynamak,
 • Eşinin hastalığı durumuna ilgilenmemek,
 • Cimrilik,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Aile sırlarının açıklanması,
 • Eşini sevmediğinden bahsetmek,
 • Çocuklara kötü muamele edilmesi,
 • Eşine sürekli hakaret etmek,
 • Kıskançlık,
 • Eşinin sosyal hayatını engelleme,
 • Eşinin çalışmasını engelleme,

gibi nedenlerin yanında burada sayamadığımız pek çok nedenin varlığı durumunda boşanmaya karar verilebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma

Çekişmeli boşanmanın yanında tarafların anlaşmalı şekilde boşanmasına karar verilebilmesinin de mümkün olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu nedenle taraflar yahut avukatlarınca hazırlanacak protokolün aile mahkemesi tarafından da onaylanması ile anlaşmalı şekilde boşanmaya karar verilebilecektir.

Bu durumda boşanma sürecinin çekişmeli boşanma davalarına oranla çok daha kısa sürede sonuçlanması imkanı bulunmaktadır.

Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma konusunda detaylı bilgi ve hukuki destek talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 şeklindeki hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki