Bebek Boşanma Avukatı

Bebek Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Bebek Boşanma Avukatı

Bebek boşanma avukatı

Yazımızda boşanma hakkında sık sorulan sorular ve bebek boşanma avukatı konusuna yer vereceğiz. Boşanmada en sık sorulan soru boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli şekilde mi sonuçlandırılması konusunda gelmektedir. Anlaşmalı boşanma boşanma sürecine hız kazandırmakta olup taraflarca da sürecin kısaltılması konusuna işlerlik kazandırmaktadır.

Boşanma davasının nerede açılması gerektiği hususu

Boşanmada bir başka merak edilen konu davanın nerede açılması gerektiğidir. Nitekim boşanma davası açmak isteyen tarafın davanın nerede açılacağı konusunda da bilgi sahibi olması gerekir. Boşanma davalarının genelde hataya mahal vermemek adına avukat aracılığı ile takip edildiği görülse de kişinin davasını bizzat takip etmesinin önünde herhangi bir engel de bulunmamaktadır. Bu konuya yasalarımız açıklık getirmiş olup boşanma davası;

  • Boşanma davasının tarafı eşlerden birinin yerleşim yeri,
  • Ya da dava açılmadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer,

aile mahkemesinde açılmalıdır.

Boşanmada velayet kime verilebilir

Boşanma söz konusu olduğunda en önemli kriterin müşterek çocuk ya da çocukların üstün yararı olduğu söylenebilir. Bunun yanında çocukların yaşı ve anne sevgisi ile şefkatine muhtaçlık durumu da önemle gözetilmektedir.

Annenin ağır bir hastalığının bulunması ya da velayetin anneye verilmesini engelleyen önemli durumların varlığı halinde velayetin babaya verilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu nedenle velayetin kime verileceğinin belirlenmesi konusunda hakime geniş bir takdir yetkisi tanındığını söylemek yanlış olmaz.

Nafaka ve tazminat miktarı

Boşanmada nafaka ve tazminat miktarı da tarafların geleceği açısından önemli bir yer kaplamaktadır. Dava süresince tedbir nafakasına hükmedilebileceği gibi boşanmanın kararının kesinleşme tarihinden itibaren yoksulluk ve müşterek çocuklar için iştirak nafakasına hükmedilebilir. Nafaka ve tazminat tutarlarının belirlenmesinde tarafların ekonomik ve sosyal durumu da önem taşımaktadır.

Tazminat söz konusu olduğunda aile mahkemesi tarafından tazminat talebinde bulunan tarafın;

  • Mevcut veya beklenen menfaatlerinin boşanma nedeni ile zedelenmesi,
  • Tazminat talebinde bulunan tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması,

halinde tazminat talebinde bulunan taraf lehine uygun bir tazminat ödenmesine karar verebilecektir. Bu nedenle boşanma öncesinde ödenecek tazminat miktarının önceden tespitinin mümkün olduğu söylenemez.

Bebek boşanma avukatı iletişim

Bebek boşanma avukatı ve boşanma alanındaki diğer sorunlarınızla ilgili detaylı bilgi için 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki