Suadiye Boşanma Avukatı

Suadiye Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Suadiye Boşanma Avukatı

Suadiye boşanma avukatı

En temel hali ile evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi şeklinde tanımlanan boşanma hukuku ve suadiye boşanma avukatı alanında hukuk ofisimiz hizmet vermektedir.

Boşanmada taraflardan herhangi biri kanundaki nedenlere dayanarak boşanma talebinde bulunabilmektedir. Boşanma öncesinde bu davaya neden konular hakkında bir anlaşmaya varılması halinde anlaşmalı boşanmadan söz edilir. Çekişmeli boşanma ise anlaşmalı şekilde boşanma konusunda fikir birliğine varılamaması durumunda uygulama alanı bulacaktır.

Boşanma nedenleri

Hukukumuzdaki tüm boşanma nedenleri Türk Medeni Kanununda açık bir şekilde düzenlenmiştir. Boşanma nedenlerinden tek tek bahsetmek gerekirse;

  • Terk,
  • Akıl Hastalığı,
  • Evlilik birliğinin sarsılması,
  • Taraflardan birinin suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi,
  • Taraflardan birinin hayatına kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış içinde olunması,

gibi nedenler hukukumuzda boşanma sebebi olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca boşanma davası açma konusunda hakkı bulunan tarafın ister ayrılık ister boşanma talebinde bulunabilmesi de kanunen mümkündür. Boşanma davalarında yalnız bir boşanma nedenine dayanılabileceği gibi birden fazla boşanma nedenine istinaden dava açılması da mümkündür.

Dayanılan boşanma sebebinin ispatlanması durumunda aile mahkemesi tarafından tarafların boşanmasına karar verilir. Bununla birlikte görülen davanın boşanma değil ayrılık talepli açılmış bulunması halinde yalnızca ayrılığa karar verilebilecek olup boşanmaya karar verilemeyecektir.

Açılan davanın boşanma talepli olması durumunda ise ortak hayatın yeniden kurulması imkanının bulunması halinde aile mahkemesi hakimince ayrılığa karar verilebilir. Mahkeme tarafından ayrılığa karar verilmesi durumunda ayrılığa bir yıldan üç yıla kadarlık bir süre için karar verilebilecektir.

Ayrılık süresi mahkeme tarafından verilen ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlayacaktır. Sürenin bitimi halinde ayrılık hali kendiliğinden sona erecektir.

Boşanma davası nerede açılmalı?

Türk Medeni Kanunu 168. maddesi ile boşanma davasının nerede açılması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Buna göre dava, eşlerden birinin yerleşim yeri yahut davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilecektir.

Suadiye boşanma avukatı ve boşanma hukuku ile ilgili soru ve sorunlarınız için 08504201155 iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki