SPK Piyasa Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası Hakkında Genel Bilgiler

SPK Piyasa Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası Hakkında Genel Bilgiler
Bankacılık ve Finans Hukuku
SPK Piyasa Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası Hakkında Genel Bilgiler

SPK piyasa dolandırıcılığı suçu ve cezası nedir?

Bu yazı içeriğinde SPK piyasa dolandırıcılığı suçu ve cezası hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Piyasa dolandırıcılığı suçu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 107. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak;

  • Yanlış ya da yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar,
  • Emir verenler,
  • Emir iptal edenler,
  • Emir değiştirenler
  • Veya hesap hareketleri gerçekleştirenler,

üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bununla birlikte, SPK 107. maddesi uyarınca bu suç nedeniyle hükmedilecek adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacı ile;

  • Yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren,
  • Söylenti çıkaran,
  • Haber veren,
  • Yorum yapan veya rapor hazırlayan,
  • Bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar,

üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Piyasa dolandırıcılığı kapsamında olmayan haller SPK md. 108

SPK 108. maddesinde aşağıda açıklanan hallerin bilgi suistimali ya da piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilmeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Bu haller;

a) TCMB ya da yetkilendirilmiş başka bir resmi kurum veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından para, döviz kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması veya finansal istikrarın sağlanması amacıyla işlem yapılması,

b) Kurul düzenlemelerine göre uygulanan geri alım programları, çalışanlara pay edindirme programları ya da ihraççı veya bağlı ortaklığının çalışanlarına yönelik diğer pay tahsis edilmesi,

c) Kurulun bu Kanun kapsamındaki fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ve piyasa yapıcılığına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak icra edilmeleri kaydıyla, münhasıran bu araçların piyasa fiyatının önceden belirlenmiş bir süre için desteklenmesi amacıyla sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının yapılması yahut emir verilmesi veya emir iptal edilmesi,

şeklinde tek tek belirlenmiştir.

SPK piyasa dolandırıcılığı suçu etkin pişmanlık

Sermaye Piyasası Kanunu 107. maddesinde açıklanan piyasa dolandırıcılığı suçu için etkin pişmanlık hali, yalnızca maddenin birinci fıkrasında düzenlenen işlem manipülasyonu açısından geçerlidir. Bu şekilde;

SPK 107. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suçu işleyen kişinin pişmanlık göstererek, beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği ya da elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı, hazineye;

a) Henüz soruşturma başlamadan önce ödemesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz,

b) Bu paranın soruşturma sürecinde ödenmesi durumunda, kişiye verilecek ceza yarısı oranında indirilir,

c) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise kişiye verilecek cezada üçte biri oranında indirim yapılır.

SPK piyasa dolandırıcılığı suçu avukat istanbul

SPK piyasa dolandırıcılığı suçu avukat istanbul konusu ve diğer tüm hukuki danışmanlık hizmeti talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki