Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı

Bu yazı içeriğinde Esenler boşanma avukatı, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası konusunda genel bilgilere değinilecektir. Boşanma, genel itibarıyla taraflar arasındaki evlilik birliğinin sona ermesi, boşanma davası ise eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava olarak tanımlanmaktadır.

Boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir. TMK 167. maddesi uyarınca boşanma davası açmaya hakkı bulunan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık talebinde bulunabilmektedir.

Boşanma davası açıldıktan sonra hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınması, geçimi, mallarının yönetimi ve müşterek çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır. Bu talepleri kişi kendisi ya da boşanma avukatı aracılığı ile de yapabilmektedir. En iyi boşanma avukatı, uzman boşanma avukatı ve benzeri arama tercihleri, bu süreçte kişiyi yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle en iyi boşanma avukatı, kişinin kendisinin bizzat seçtiği, güvendiği ve inandığı avukatıdır. 

Türk Medeni Kanunundaki boşanma sebepleri nelerdir?

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu 161-166 maddelerinde açıklanmıştır. Bu sebepler arasında;

  • Zina,
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
  • Terk,
  • Akıl hastalığı,
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,

gibi boşanma nedenleri yer almaktadır.

Velayet, nafaka, tazminat talebinde bulunabilir miyim?

Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere Türk Medeni Kanunu 169. maddesi uyarınca boşanma veya ayrılık davası açılmasını takiben hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Bu kapsamda boşanma davasının devamı ve sonrası için ödenmek üzere tedbir, yoksulluk ve müşterek çocuklar için iştirak nafakası talebinde bulunulabilmektedir. TMK 175. maddesi, bu durumu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği şeklinde açıklamıştır. Ayrıca aynı düzenlemenin ikinci fıkrasında nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Tarafların mali durumunun değişmesi ya da hakkaniyetin gerektirdiği ölçüde nafakanın artırılması ya da azaltılmasına karar verilebilir.

Boşanma ile birlikte kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur. Fakat, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesi talebinde bulunabilir.

Boşanma davalarında mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Aynı şekilde boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları zedelenen taraf, bunda kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak kendisine uygun miktarda bir paranın ödenmesini talep edebilir.

Esenler boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Esenler boşanma avukatı konusunda hukuki yardım ve destek almak için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimizle iletişime geçebilir, randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Önceki
Sonraki