Çekmeköy Boşanma Avukatı

Çekmeköy Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Çekmeköy Boşanma Avukatı

Çekmeköy Boşanma Avukatı

Hukuk ofisimiz tüm İstanbul genelinde; boşanma, velayet, nafaka, tazminat davaları konularında hizmet vermekte olup yazımız içeriğinde Çekmeköy boşanma avukatı ve boşanma hukuku alanında bilgilendirici mahiyette genel açıklamalara yer verilecektir. Açıklamış olduğumuz bilgiler boşanma davası öncesi fikir edinme amacı ile sunulmaktadır.  Detaylı bilgi ve hukuki danışmanlık için hukuk ofisimizle iletişime geçilmesi rica olunur.

Boşanma davasının en önemli unsurlarından biri boşanma avukatıdır. Boşanma davalarının bir avukat tarafından takip edilmesi zorunluluğu bulunmamasına rağmen herhangi bir hataya mahal vermemek adına uygulamada bu davalar genelde uzman bir boşanma avukatı ile takip edilmektedir. Bu tercihte çekişmeli boşanma davasının ferileri olan nafaka tazminat velayet mal paylaşımı gibi konularda tarafların anlaşamaması ve hata yapmak istememesinin de payı büyüktür.

Boşanma süreci, tarafların bu konuda bir karar alması ile başlar.  Taraflarca alınan bu kararı takiben boşanma sürecinin sorunsuz bir şekilde takibi ve neticelendirilmesine ilişkin işlemleri yapacak olansa bu süreç için seçilen boşanma avukatı ya da hukuk ofisidir.

Uzman boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı ve buna benzer arama kriterleri, tercih sürecinde kişiyi yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle en iyi boşanma avukatı, işini en iyi sahiplenen, bilgili ve konusuna hakim, dürüst ve şeffaf davranan ve müvekkilinin haklarını koruyan avukattır.

Açıklamış olduğumuz nedenlerden ötürü tercih konusunda söylenebilecek en önemli şey herkesin güvenerek tercih ettiği ve inandığı avukatının kendi en iyi avukatı olduğudur. Ofisimiz Çekmeköy boşanma avukatı ve tüm İstanbul genelinde boşanma hukuku alanında hizmet vermektedir.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası

Anlaşmalı boşanma konusunda karar vermek boşanma sürecinin daha hızlı ve ekonomik şekilde çözülmesi anlamına gelebilecektir. Çekişmeli boşanma ise tarafların nafaka tazminat velayet gibi boşanma ferileri konusunda anlaşamadığı durumlar için gündeme gelir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma, maddi ve manevi açıdan tarafların bu süreci hızlı ve ekonomik olarak neticelendirmesi için önemlidir.

Bununla birlikte tarafların anlaşamadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası, bir başka alternatif ve kaçınılmaz bir süreç olarak karşımıza çıkar. Pek çok boşanma nedeni söz konusu olup olayın ve durumun mahiyetine göre boşanma nedenleri değişiklik göstermektedir.

Anlaşmalı veya çekişmeli olduğuna bakılmaksızın boşanma süreci, müvekkilimizden bu hususta alacağımız vekaletname ile başlatılır.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu içeriğinde boşanma sebepleri ayrı ayrı açıklanmıştır. Türk Medeni Kanununda yer alan boşanma sebepleri arasında;

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,

gibi nedenler yer almaktadır. Bununla birlikte ayrılık da boşanma öncesi bir başka alternatif olup boşanma davası açmaya hakkı bulunan eş, mahkemeden dilerse boşanma, dilerse ayrılık talebinde bulunabilir.

Boşanma davaları için önemli olan ucuz boşanma avukatı değil, nitelikli, sürece hakim ve kişiyi doğru yönlendirebilecek boşanma avukatıdır.

Boşanma davası nerede açılır?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Ofisiniz tarafından Aile hukuku ve boşanma konusunda verilen avukatlık hizmetleri nelerdir?

Ofisimiz tarafından bu kapsamda verilen hizmetler;

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir ve uzaklaştırma talepleri ile itirazlar,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmesi hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 • Nafakanın indirilmesi (azaltılması), artırılması, kaldırılması ile nafaka talepli tüm davalar,
 • Mal paylaşımı, mal rejiminin tasfiyesi davaları,
 • Velayet davaları,
 • Babalık davaları,
 • Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,

gibi pek çok hizmet yer almakta olup detaylı bilgilendirme için hukuk ofisimizle irtibata geçilebilir.

Çekmeköy boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Çekmeköy boşanma avukatı konusunda hukuki yardım ve destek talepleriniz  için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki