Silivri Boşanma Avukatı

Silivri Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Silivri Boşanma Avukatı

Silivri Boşanma Avukatı

Bilgilendirme yazımız içeriğinde anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma ve Silivri boşanma avukatı konularında genel açıklamalara yer verilecektir. Hukuk ofisimiz, aile hukuku ve boşanma konularında avukatlık hizmetleri vermektedir.

Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için, taraflar arasındaki evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bunun yanında boşanmanın tarafları, bir anlaşmalı boşanma protokolü de düzenleyerek;

  • Aile mahkemesine birlikte başvurmaları,
  • Veya bir tarafın, diğer tarafın açmış olduğu boşanma davasını kabul etmesi,

gerekmektedir. Bu halde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu durumda boşanmaya karar verilebilmesi için, hakimin bu hususta talepte bulunan tarafları bizzat dinleyerek boşanma konusundaki iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçlarıyla müşterek çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında tarafların duruşmaya bizzat katılarak boşanma konusundaki iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

Hakim, boşanmanın tarafları ve çocuklarının menfaatlerini göz önünde bulundurarak boşanmaya dair anlaşma üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da onaylanması durumunda boşanmaya karar verilir. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmayacaktır.

Her ne kadar boşanma davalarının avukat aracılığı ile takip edilmesi konusunda bir zorunluluk bulunmasa da, hata yaparak zor bir duruma düşülmemesi açısından hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında bir avukatın yardımının alınması tavsiye olunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların bizzat duruşmaya katılması gerekmemektedir. Çekişmeli şekilde başlayan bir boşanma davasının sonradan anlaşmalı şekilde sonuçlandırılması da mümkündür.

Çekişmeli boşanma süreci, tarafların boşanma ile çocukların velayet hakkı, nafaka, ödenecek tazminat miktarı ve benzer nedenlerle anlaşamaması halinde takip edilir.

Velayet hususunda aile mahkemesi hakimine geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Velayet hususunda karar verilirken müşterek çocuk ya da çocukların menfaatleri ve üstün yararıdır. Bunun yanında eğitim durumu, yaşı, anne sevgisi ve şefkatine muhtaç olması, sağlığı ve benzeri nedenler de velayet konusunda karar verilirken dikkate alınmaktadır.

Bu aşamada boşanma davalarında tazminat konusuna da değinmek gerekir. Türk Medeni Kanunu, boşanma nedeni ile mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen, kusursuz ya da diğer tarafa oranla daha az kusurlu tarafın, kusurlu olan taraftan uygun bir miktar maddi tazminat talebinde bulunabileceğini hüküm altına almıştır.

Aynı zamanda boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya maruz kalan taraf, bu konuda kusuru bulunan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini talep edebilecektir.

Boşanmada nafaka miktarı ile maddi ve manevi tazminat konusunda aile mahkemesi hakiminin takdir yetkisi bulunmaktadır.

Silivri boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki destek alabilirim?

Silivri boşanma avukatı ve aile hukuku, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet ve nafaka davalarınız ile ilgili hukuki destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki