Sarıyer Boşanma Avukatı

Sarıyer Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Sarıyer Boşanma Avukatı

Sarıyer Boşanma Avukatı

Yazımız Sarıyer boşanma avukatı ve boşanma hakkında bilgiler içermekte olup detaylı bilgi ve hukuki destek talepleriniz için ofisimizle iletişime geçiniz.

Boşanma, kısaca evlilik birliğinin sona ermesi şeklinde tanımlanabilir. Hukukumuzda boşanma davaları, tarafların anlaşma durumuna göre anlaşmalı ya da çekişmeli olarak takip edilir. Anlaşmadan kasıt, boşanma, çocukların velayeti, ödenecek nafaka ve tazminat miktarı ile malların paylaşımı ve benzeri konulardır. Bu hususlarda bir anlaşmaya varılabilmesi halinde durum, bir anlaşmalı boşanma protokolü ile tespit edilerek mahkemeye başvurulur.

Boşanma davaları, aile mahkemelerinde görülür. Davanın hangi aile mahkemesinde görüleceği ise Türk Medeni Kanunu 168. maddesinde açıkça belirlenmiştir. Buna göre boşanma davalarında yetkili mahkeme;

“Eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasından önce son kez altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

Çocukların velayeti kime verilir?

Boşanma davalarında en çok merak edilen hususlardan biri de müşterek çocuk ya da çocukların velayetinin kime (hangi tarafa) verileceğidir. Nitekim taraflar boşanmak isteseler de çocuklarından ayrılmak istemez.

Bu hususta aile mahkemesinin geniş bir takdir yetkisinin var olduğunu söylemek yanlış olmaz. Velayet konusunda karar verilirken dikkat edilecek en önemli ve temel kriter, çocuğun üstün yararıdır. Bu nedenle çocuğun üstün yararı belirlenirken ahlaki, zihinsel, ruhsal, bedensel ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacı gözetilecektir.

Tüm bunların yanında çocuğun yaşı, almakta olduğu eğitim, yaşayacağı ortam, tarafların maddi durumu gibi kriterler de velayet hususunda karar verilirken dikkate alınacaktır.

Nafaka ve tazminat

Boşanma davalarında nafaka ve tazminat hususlarında hakkaniyete uygun ve doğru bir karar verilebilmesi için tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırılması yaptırılır. Bunun yanında tarafların tespit edilemeyen gelirleri açısından tanık beyanları, dosyadaki mevcut delil durumu da etkili olacaktır.

Tedbir nafakası, boşanma davalarında takdir edilen geçici önlemler arasında yer alır. Türk Medeni Kanunu 169. maddesine göre boşanma davalarında hakim;

  • Tarafların barınmasına,
  • Geçimine,
  • Malların yönetimine,
  • Çocukların bakım ve korunmasına,

ilişkin geçici önlemleri alır. Bu önlemlere hakim tarafından karar verilebileceği gibi taraflarca da bu hususlarda karar verilmesi konusunda mahkemeden talepte bulunulabilir.

Boşanmada tazminat talepleri konusunda belirleyici sayılabilecek kriterler arasında;

  • Tarafların ekonomik ve sosyal durumu,
  • Tarafların boşanmaya neden olan olay veya olaylardaki kusurları,
  • Paranın alım gücü,
  • Tazminat talebinde bulunan tarafın kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatler,
  • Tazminata konu fiilin ağırlığı,
  • Hakkaniyet kuralları,

gibi nedenler yer alır. Saymış olduğumuz kriterler, boşanma davalarında hükmedilecek tazminat konusunda verilecek kararlar açısından önemli etkisi bulunmaktadır.

Sarıyer boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Sarıyer boşanma avukatı konusundaki hukuki destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki