İstanbul İcra Avukatı ve İcra Hukuku Avukatlık Hizmetleri

İstanbul İcra Avukatı ve İcra Hukuku Avukatlık Hizmetleri
İcra ve İflas Hukuku
İstanbul İcra Avukatı ve İcra Hukuku Avukatlık Hizmetleri

İcra avukatı istanbul

Hukuk ofisimiz, icra avukatı İstanbul ve icra hukuku alanına giren tüm konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bilindiği üzere, ilamlı ya da ilamsız olduğu farketmeksizin tüm icra takip yolları, takip talebi ile başlamaktadır. Bununla birlikte, icra takibini başlatmak alacağın tahsili için yeterli olmayıp icra dosyasının tahsili için çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar icra takiplerinin bu konuda uzman icra avukatı aracılığı ile takibi zorunluluğu bulunmasa da, takip aşamalarının zor ve meşakkatli şekilde ilerlemesi, icra müdürlüklerinin yoğunluğu ve benzeri nedenlerden ötürü takibe konu alacakların icra avukatı aracılığı ile tahsili tercihinde bulunulmaktadır.

İcra iflas hukuku avukatlık hizmetleri

Hukuk ofisimiz tarafından icra iflas hukuku avukatlık hizmetleri arasında;

 • İlamsız icra takipleri,
 • İlamlı icra takipleri,
 • İcra takibine itiraz,
 • İcra takibinin iptali, geri bırakılması, ertelenmesi,
 • İtirazın kaldırılması davaları,
 • İtirazın iptali davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Mal beyanında bulunma,
 • Haciz ve muhafaza işlemleri,
 • Üçüncü kişilerdeki mal ve alacakların haczi işlemleri,
 • Hacze iştirak,
 • İstihkak davaları,
 • Finansal kiralama konusu malların haczi,
 • Haczedilen alacakların paraya çevrilmesi,
 • Taşınmaz satışı,
 • Borç ödemeden aciz belgesi,
 • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip,
 • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi,
 • Para alacakları hakkındaki ilamların icrası,
 • Konusu paradan başka bir şey olan ilamların icrası,
 • Taşınır (menkul) teslimi,
 • Taşınmazların tahliyesi ve teslimi,
 • Gemiler ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamların icrası,
 • Bir işin yapılmasına ve yapılmamasına ilişkin ilamların icrası,
 • İrtifak hakkına ilişkin ilamların icrası,
 • Çocuk teslimi hakkındaki ilamların icrası,
 • Çocukla kişisel ilişki kurulması hakkındaki ilamların icrası,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibi,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi,
 • İhtiyati haciz işlemleri,
 • İflas yolu,
 • Sıra cetveli işlemleri,
 • İflasın ertelenmesi ile ilgili işlemler,
 • Bankaların iflası,
 • Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi,
 • İflasta takas,
 • Müflisin kefil olduğu borçlarla ilgili işlemler,
 • Kollektif şirket ve ortaklarının iflası,
 • İflasın tasfiyesi, paraya çevirme ve satış,
 • Konkordato işlemleri ile ilgili avukatlık hizmetleri,

ve bu yazı içeriğinde belirtilmeyen pek çok icra iflas hukuku ile ilgili hizmetler bulunmaktadır. Bu nedenle detaylı bilgi ve hukuki destek talepleriniz için ofisimizle iletişime geçmeniz rica olunur.

İstanbul icra avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Ofisimiz istanbul icra avukatı ve tüm istanbul genelinde avukatlık hizmetleri sunmakta olup 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilir, icra hukuku ile ilgili soru ve sorunlarınız için hukuki destek talebinde bulunabilirsiniz.

Önceki
Sonraki