Ceza Avukatı İstanbul

Ceza Avukatı İstanbul
Ceza Hukuku
Ceza Avukatı İstanbul

Ceza Avukatı İstanbul

Yazımız içeriğinde ceza avukatı istanbul ne yapar, görevleri nelerdir, hangi davalar ile ilgilenir, nasıl bir hukuki yardımda bulunur gibi soruları cevaplandıracağız.

Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallarla bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülükleri, 04.12.2004 kabul tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile düzenlenmiştir.

Adli yargı ilk derece mahkemeleri hukuk ve ceza mahkemeleri olup adli yargı ikinci derece mahkemeleri bölge adliye (istinaf) mahkemeleridir. Ceza mahkemeleri ise, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir.

Sulh ceza mahkemeleri ise, 5235 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 46. maddesinde açıklandığı üzere 5235 sayılı yasanın 8. maddesi birinci fıkrasında yer alan “sulh ceza,” ibaresinin madde metninden çıkarılması suretiyle kaldırılmıştır.

Kanunların ayrıca görevli kılmış olduğu haller saklı kalmak kaydı ile, sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevi dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemeleri tarafından bakılır.

Yine yasaların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydı ile, Türk Ceza Kanununda yer alan;

 • Yağma (md. 148),
 • İrtikap (md. 250/1 ve 2),
 • Resmi belgede sahtecilik (md. 204/2),
 • Nitelikli dolandırıcılık (md. 158),
 • Hileli iflas (md. 161) suçları,
 • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (md. 318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç),
 • 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar nedeni ile açılan davalar,
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ile on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar,

ile ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümlerle çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

Ceza avukatı kimdir?

Ceza avukatları, kısaca tercihen ceza hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlar olarak açıklanabilir.

Ceza muhakemesinde “müdafi”, “şüpheli” ya da “sanığın” ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı olarak tanımlanmıştır. Bu vesile ile “vekil” ise davaya katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatıdır.

İstanbul en iyi ceza avukatı ya da ünlü ceza avukatı gibi kavramlar ise kişiyi yanlış yönlendirebilir. Bunun sebebi, kişi için en iyi avukatın, kişinin kendi seçtiği, inandığı, güvendiği avukat olmasıdır.

Soruşturma ve kovuşturma evresi nedir?

Soruşturma evresi, kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi temsil eder.

Kovuşturma evresi ise iddianamenin kabulü ile başlayan ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir.

İfade alma nedir?

İfade alma, suç şüphesi altında bulunan  kişinin (şüphelinin) kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısınca soruşturma konusu suç ile ilgili olarak dinlenmesi anlamına gelir.

Sorgu nedir?

Sorgu, ceza muhakemesinde şüpheli ya da sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suç ile ilgili olarak dinlenmesi olarak tanımlanmıştır.

Suçüstü nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 2. maddesinde suçüstü;

 • İşlenmekte olan suç,
 • Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suç,
 • Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suç,

şeklinde tanımlanmıştır.

Toplu suç,  aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu ifade eder.

Disiplin hapsi nedir?

Disiplin hapsi;

 • Kısmi bir düzeni korumak amacı ile yaptırım altına alınmış olan fiil nedeniyle verilen,
 • Seçenek yaptırımlara çevrilemeyen,
 • Ön ödeme uygulanamayan,
 • Tekerrüre esas olmayan,
 • Şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan,
 • Ertelenemeyen,
 • Adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen,

hapis cezasıdır.

Ceza avukatı istanbul konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Hukuk büromuz tüm İstanbul genelinde ve ceza avukatı istanbul konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ceza avukatı istanbul için iletişim bilgileriniz nedir?

Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşmak ve hukuki yardım talebinde bulunmak için ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki