Sağlık Çalışanlarının Fazla Mesai Alacağı

Sağlık Çalışanlarının Fazla Mesai Alacağı
Bireysel İş Hukuku
Sağlık Çalışanlarının Fazla Mesai Alacağı

Sağlık çalışanlarının fazla mesai alacağı nasıl hesaplanıyor?

Yazımızda sağlık çalışanlarının fazla mesai alacağı hakkında önemli bir Yargıtay kararına yer vereceğiz. Bilindiği üzere fazla mesai alacaklarının tespiti ve hesaplanmasında bilirkişi raporu önemli bir yer tutmakta. Bu raporlar hükme esas alındığından özellikle önem arz etmekte. Çoğu zaman, hazırlanan bilirkişi raporlarına en çok etki eden unsur çalışanın PKDS olarak adlandırılan Personel Devam Kontrol Sistemi üzerindeki kayıtları.

Yazımıza konu Yargıtay kararına konu olay, davalı şirkete ait hastanede dört yıla yakın bir süre ile sağlık çalışanı olarak çalışan kişiyi konu almakta. Yerleşik uygulamalar uyarınca fazla çalışma yaptığı iddiasında olan işçi, bu iddiasını ispat ile yükümlü olup ücret bordrolarına dair kurallar burada da geçerli.

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat oluncaya dek kesin delil niteliğindedir. Bir başka ifade ile işçinin bordrosunun sahteliği kanıtlanmadığı müddetçe, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılmaktadır.

Sağlık çalışanlarının fazla mesai alacağı açısından işyeri kayıtları ve işyeri iç yazışmaları

Fazla çalışmanın ispatı söz konusu olduğunda işyeri kayıtları, özellikle işçinin işyerine yaptığı giriş çıkışları ispata yarar belgeler, işyerinin iç yazışmalarının delil niteliği bulunmaktadır. Açıklanan bu yazılı belge ve verilerle sonuç alınamadığı durumlarda ise tarafların tanıklarının mahkemedeki beyanları önem kazanmaktadır.

Bunların haricinde emsal Yargıtay kararı uyarınca herkes tarafından bilinmekte olan genel bazı vakıaların da etkili olabileceği ayrıca işçinin fiilen yapmakta olduğu işin niteliği ve yoğunluğunun da fazla çalışma olup olmadığı açısından etkili olabileceği açıklanmıştır.

Fazla çalışmanın ispatı açısından imzalı ücret bordroları

Yerleşik uygulamalar uyarınca işçi tarafından imzalanmış ücret bordrolarından işçiye fazla çalışma ücreti ödendiğinin anlaşılması durumunda, işçinin bordroda görünenden fazla çalışma yaptığını ileri sürmesi mümkün değildir. Bununla birlikte;

Bordro üzerinde fazla çalışma alacağının görünenden daha fazla olduğuna ilişkin bir ihtirazi kayıt bulunması durumunda,

fazla çalışmanın görünenden daha fazla olduğu her türlü delille ispat olunabilecektir. Bordroların işçi tarafından ihtirazi kayıt bulunmaksızın imzalanmış olması halinde ise işçi, fazla çalışmasını ancak yazılı belge ile kanıtlayabilecektir.

  • İşçi tarafından imzalanmış bordroların bulunmaması,
  • Bununla birlikte işçinin fazla çalışmasına ilişkin ücret tahakkuklarını da içeren her ay değişen miktarlardaki ücret ödemeleri banka vasıtası ile yapılmışsa,

bu durumda işçinin ihtirazi kayıt ileri sürmesi mümkün olamayacağından, işçiye ödenenden fazla çalışma yapıldığı her türlü delil ile ispat edilebilecektir.

Bölüm farkı ödemeleri ile fazla mesai ilişkisi

Yazımıza konu Yargıtay kararına konu uyuşmazlıkta, bilirkişi raporunda davalı tarafından günlük giriş-çıkış saatlerini gösterir PKDS kayıtları dava dosyasına sunulmuştur. Sunulan bu kayıtlar uyarınca bilirkişi tarafından fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücretleri hesaplaması yapılmıştır.

Yapılan hesaplamada, bordrolar uyarınca ödenen bölüm farkı ve nöbet ücretinin mahsubu halinde fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti alacağının kalmayacağı açıklanmıştır. Hazırlanan bilirkişi raporunda bölüm farkı ödemeleri giydirilmiş ücret hesabında da dikkate alınmıştır.

Yargıtay kararında ise sağlık çalışanına bölüm farkı adı altında yapılan aylık ödemelerin fazla çalışma ve hafta tatili ücreti ile ilgisi olmadığı açıklanmıştır. Buna göre bölüm farkı adı altında yapılan ödemeler, ücretin eki niteliğinde olan ödemeler olup, mesaiye bağlı bir ödeme değildir.

Açıklanan nedenle bölüm farkı ödemelerinin hesaplanan fazla çalışma ve hafta tatili ücretinden mahsubunun hatalı bir hesaplama yöntemi olduğu açıklanmıştır. İlgili Yargıtay kararının tam metnine Buradan ulaşabilirsiniz.

Fazla mesai ücreti ve işçi alacaklarının tahsili konusundaki hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerimiz için hukuk ofisimiz 08504201155 iletişim hattından bize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki