Fazla Çalışma Ücreti Hakkında Genel Bilgiler

Fazla Çalışma Ücreti Hakkında Genel Bilgiler
Bireysel İş Hukuku
Fazla Çalışma Ücreti Hakkında Genel Bilgiler

Fazla çalışma ücreti nedir?

Bu yazımız içeriğinde fazla çalışma ücreti ile ilgili genel bilgilere yer vereceğiz. Fazla çalışmanın tanımı 4857 sayılı İş Kanununda yapılmış olup fazla çalışma, yasada açıklanan koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Yasa ile belirlenen haftalık çalışma süresi 45 saat olup yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için çalışma süresi, günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmektedir. Ayrıca fazla çalışma süresinin toplamı, bir yılda 270 saatten fazla olamayacaktır.

  • Ülkenin genel yararları,
  • İşin niteliği gereği,
  • Üretimin artırılması,

gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği yasada açıklanmıştır. İş Kanunu 63. maddesi hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı durumlarda, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak şartı ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa bile bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Fazla mesai ücreti ne kadar?

İşçinin fazladan yapacağı her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, iş kanunu uyarınca normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi şeklinde ödenir.

Haftalık çalışma süresinin iş sözleşmeleri ile 45 saatin altında belirlendiği hallerde, yukarıda açıklamış olduğumuz esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır.

Bu şekilde gerçekleşen fazla sürelerle çalışmalarda,

  • Her bir saat fazla çalışma için işçiye verilecek ücret,
  • Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 25 yükseltilmesiyle

ödenir.

Fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma yapan işçi dilerse, bu fazla çalışmaları karşılığında işverenden zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 dakikayı serbest zaman şeklinde kullanabilecektir.

İşçinin hak etmiş olduğu bu serbest zaman 6 ay zarfında, çalışma süreleri içerisinde ve işçinin ücretinde bir kesinti olmaksızın kullanılır.

İş Kanununun 63. maddesi son fıkrasında yazılı sağlık sebeplerine dayanan kısa ya da sınırlı süreli işlerde ve kanunun 69. maddesinde belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

Yine yasanın 42. ve 43. maddelerinde açıklanan haller haricinde yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacaktır.

  • Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere,
  • İş Kanunu 42. ve 43. maddelerinde açıklanan durumlarda, 
  • Haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret,

Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 100’den az olmamak üzere artırılması suretiyle ödenecektir.

Fazla çalışma (mesai) ücreti avukatı istanbul

Fazla çalışma (mesai) ücreti avukatı istanbul ve iş hukukundan kaynaklanan diğer uyuşmazlıklarınız için;

Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilir, hukuki destek taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki