Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Genel Bilgiler

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Genel Bilgiler
Tüketici Hukuku
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Genel Bilgiler

Mesafeli sözleşme nedir?

Bu yazımızda mesafeli sözleşme, mesafeli sözleşmeler nedir, nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi konulara açıklık getireceğiz. Mesafeli sözleşmenin tanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun içeriğinde yapılmıştır.

Buna göre mesafeli sözleşmeler, satıcı ya da sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik şekilde oluşturulan bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve sözleşmenin kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir. Mesafeli sözleşmelere ilişkin usul ve esaslar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Hukuk ofisimiz mesafeli sözleşme hazırlanması konularında hukuki hizmetler vermekte olup detaylı bilgi ve danışmanlık için ofisimizle iletişime geçilebilir.

Satıcı ya da sağlayıcının, tüketici tarafından siparişin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirmesi gerektiği tüketici yasası ile belirlenmiş bir durumdur. Kanun koyucu, mal satışlarında bu süreyi otuz gün ile sınırlamış, yaptığı düzenleme ile her durumda bu sürenin otuz günü geçemeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Satıcı veya sağlayıcının otuz günlük bu süre içinde edimini yerine getirmemesi tüketici tarafından sözleşmenin feshi sebebi oluşturacak ve tüketici bu nedenle sözleşmeyi feshedebilecektir.

Mesafeli sözleşmeler cayma hakkı

Mesafeli sözleşmelerde tüketiciler 14 günlük süre içerisinde cayma hakkını kullanabilirler. Bu durumda tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu hakkını kullanabilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için, bu hakkın kullanıldığına ilişkin bildirimin bu süre içerisinde satıcı ya da sağlayıcıya ulaşmış olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı hususunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispatla yükümlüdür.

Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmemiş olduğu durumlarda tüketici, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süre ile bağlı değildir. Her durumda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erecektir. Tüketici, cayma hakkı süresi içerisinde malın mutat kullanımı sebebi ile meydana gelecek değişiklik ve bozulmalardan ise sorumlu olmayacaktır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi;

 • Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün,
 • Mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin ya da tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün,

başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği kapsamına girmeyen sözleşmeler

 • Finansal hizmetler,
 • Otomatik makineler aracılığı ile yapılan satışlar,
 • Halka açık telefon vasıtası ile telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
 • Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
 • Taşınmaz malların ya da bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
 • Konut kiralama,
 • Paket turlar,
 • Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı ya da değişimi,
 • Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskeni ya da işyerine götürülmesi,
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 5. maddesi birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme yükümlülüğü ile 18. ve 19. maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşulu ile yolcu taşıma hizmetleri,
 • Malların montajı, bakımı ve onarımı,
 • Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı veya hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler,

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında yer almamaktadır.

Mesafeli sözleşmelerde yazı boyutu ve ön bilgilendirme yöntemi

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tüketicilerin, ön bilgilendirme yükümlülükleri kapsamındaki tüm konularda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak satıcı veya sağlayıcı tarafından;

 • En az 12 punto büyüklüğünde olacak şekilde,
 • Anlaşılabilir bir dilde,
 • Açık, sade ve okunabilir bir şekilde,
 • Yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile,

bilgilendirilmesi zorunludur.

Mesafeli sözleşmenin internet vasıtası ile kurulması halinde, satıcı ya da sağlayıcı;

a) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 5. maddesi birinci fıkrasında yer alan ve yukarıda detaylarını açıklamış olduğumuz bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile;

 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 • Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibarıyla önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, eğer varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflarla bunların önceden hesaplanamaması durumunda ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 • Cayma hakkının bulunduğu hallerde, bu hakkın kullanılmasına ilişkin şartlar, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya dair bilgiler,
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesine göre, cayma hakkının kullanılamadığı hallerde, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına veya hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,

şeklindeki bilgileri bir bütün olarak, tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca göstermek,

b) Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığı ve hangi ödeme araçlarının kabul edildiğini, en geç tüketici tarafından sipariş verilmeden önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtmek

zorundadır.

Cezai yaptırımlar

Mesafeli sözleşmeler, bu sözleşmelerin tarafı olan işletmelere büyük sorumluluklar yüklemekte, bu sorumluluklara uyulmaması ya da aykırı davranılması halinde de ciddi yaptırımlarla karşılaşılabilmektedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48. maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 2020 yılı için aykırılığı tespit edilen her bir işlem ya da sözleşme için 415 Türk Lirası idari para cezası uygulanabilecektir.

Bu nedenle herhangi bir yaptırıma maruz kalmamak, yapmış olduğunuz ticaretin sağlıklı, hukuka uygun ve sorunsuz yürütülmesi için yaptığınız işe uygun bir sözleşmenin kullanılması önemle tavsiye olunmaktadır.

Mesafeli satış sözleşmesi avukat istanbul

Hukuk ofisimiz, mesafeli satış sözleşmesi hazırlanması, mesafeli satış sözleşmesi avukat istanbul konularında danışmanlık hizmetleri vermekte olup detaylı bilgi ve destek için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 numaralı iletişim hattımızı arayabilirsiniz.

Önceki
Sonraki