Maslak Boşanma Avukatı

Maslak Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Maslak Boşanma Avukatı

Maslak boşanma avukatı

Yazımız Maslak boşanma avukatı ve boşanmaya dair genel bir takım bilgileri içermektedir. Bilindiği üzere Türk hukuku, boşanmanın anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki ayrı şekilde gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü ve boşanma dava dilekçesi hazırlanmasının başvuruda bulunmak için yeterli olduğu anlaşmalı boşanma sayesinde, boşanmanın tek celsede gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir. Anlaşmalı boşanmanın çeşitli nedenlerden ötürü mümkün olamaması halinde ise çekişmeli boşanma yoluna başvurulması suretiyle boşanma gerçekleşebilecektir.

Boşanma davaları açısından görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olarak belirlenmiştir. Bu husus Türk Medeni Kanunu 168. maddesi ile hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı değişkenlik göstermektedir. Bu durumda mahkemenin dosya sayısı, iş yoğunluğu, adli tatil ve dava dosyasının ne kadar teferruatlı olduğu gibi unsurların bu süreci yakından ilgilendirdiği söylenebilir. Bu nedenle davanın başında ne kadar süreceğini tam olarak tespit ve tahmin edilmesi mümkün olmayıp bir öngörüde bulunulması ise mümkündür.

Boşanmada nafaka ve tazminat

Boşanma davalarında merak edilen bir başka konu nafaka ve tazminat konusudur. Nitekim boşanma davası açan taraf, boşanma devam ederken nasıl geçinebileceği konusunda tereddütte kalabilmektedir. Boşanmada ödenecek nafaka bedeline etki edebilecek önemli etkenlerden biri taraflar için yapılacak sosyal ve ekonomik durum araştırmasıdır.

Bu araştırma neticesinde kararı verecek olan hakimde ödenecek nafaka bedeli açısından bir fikir oluşabilir. Aynı zamanda yasa uyarınca hakim tarafından boşanma kararının kesinleşeceği döneme kadar bir tedbir nafakasına da hükmedilmesine olanak tanınmış bulunmaktadır.

Bu şekilde kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın ve müşterek çocukların zarar görmemesi açısından davanın devamında gerekli olan barınma, geçim, malların yönetimi ile müşterek çocukların bakım ve korunmasına dair geçici önlemlerin hakim tarafından kendiliğinden alınması mümkün kılınmıştır.

Maslak boşanma avukatı ve aile hukuku açısından iletmek istediğiniz tüm talepleriniz için hukuk ofisimiz 08504201155 iletişim hattımız üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Önceki
Sonraki