Kat Malikinin Kat İrtifakı Sahibinin Hakları Hakkında Genel Bilgiler

Kat Malikinin Kat İrtifakı Sahibinin Hakları Hakkında Genel Bilgiler
Kat Mülkiyeti Hukuku
Kat Malikinin Kat İrtifakı Sahibinin Hakları Hakkında Genel Bilgiler

Kat Malikinin Kat İrtifakı Sahibinin Hakları Nelerdir?

Bu yazı içeriğinde kat malikinin kat irtifakı sahibinin hakları hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Buna dair bilgiler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 15. 16. ve 17. maddelerinde açıklanmıştır. Bu kapsamda kat maliklerinin hakları, bağımsız bölüm üzerindeki haklar ve ortak yerler üzerindeki haklar olarak iki başlığa ayrılmıştır.

Kat malikinin bağımsız bölüm üzerindeki hakları nelerdir?

Kat maliklerinin bağımsız bölüm üzerindeki haklarına Kat Mülkiyeti Kanunu 15. maddesinde değinilmiştir. Buna göre kat malikleri, kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiptir.

Kat malikinin ortak yerler üzerindeki hakları nelerdir?

Kat maliklerinin ortak yerler üzerindeki hakları ise Kat Mülkiyeti Kanunu 16. maddesinde açıklanmıştır. Bu düzenleme uyarınca kat malikleri, ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olur.

16. madde içeriğinde ayrıca kullanma hakkından da bahsedilmiş, kat maliklerinin ortak yerlerde kullanma hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Bu vesile ile kullanma hakkının garaj, teras, çamaşırhane ve teras, çamaşır kurutma alanları, genel kömürlük ve benzeri yerlerdeki ölçüsünün, aksine bir sözleşme bulunmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile orantılı olacağı açıklanmıştır.

Kat irtifakı sahibinin hakları nelerdir?

Kat irtifakı sahibinin haklarına ise yasanın 17. maddesinde açıklık getirilmiştir. Buna göre;

Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptir.

14 Nisan 1983 tarihinde yapılan değişiklikle 634 sayılı KMK 17. maddesinin 2. fıkrası değişikliğe uğramış, bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile kat irtifakı sahiplerinin yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebileceği açıklanmıştır. Yine kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanacaktır.

Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu on yedinci maddesi üçüncü fıkrası uyarınca kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapının fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisinin fiilen kullanılmaya başlanmış olması durumunda, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa bile ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanacaktır.

Kat malikinin kat irtifakı sahibinin hakları avukat istanbul

Kat mülkiyeti hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık ve talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki