İcra ve Avukat Yolu İle Çocuğu Görme Hakkında Genel Bilgiler

İcra ve Avukat Yolu İle Çocuğu Görme Hakkında Genel Bilgiler
Aile Hukuku
İcra ve Avukat Yolu İle Çocuğu Görme Hakkında Genel Bilgiler

İcra ve Avukat yolu ile çocuğu görme ve çocuk teslimi

Yazı başlığında icra ve avukat yolu ile çocuğu görme başlığının seçilmiş olması, uygulamada konunun bu şekilde bilinmesinden ve tanımlanmasından kaynaklanılmaktadır. Oysa ki İcra İflas Kanunu 25. maddesi çocuk teslimi şeklinde olup hukuk dilinde de konu bu şekilde bilinmekte ve anlatılmaktadır. Bunun yanında yazı içeriğinde İİK 25/A maddesinde açıklanan çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası hakkındaki bilgilere de yer verilecektir.

İcra ve Avukat yolu ile çocuk teslimi

İcra zoru ve yolu ile çocuk teslimine ilişkin açıklamalar, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 25. maddesinde yapılmıştır. Buna göre;

Çocuk teslimine dair mahkeme ilamının icra dairesine verilmesini takiben icra memuru, kanunun 24. maddesinde yazılı şekilde bir icra emrini tebliği etmek suretiyle borçluya (çocuğu göstermeyen kişiye) yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlunun bu emre karşılık vermemesi halinde çocuk nerede bulunursa bulunsun buna dair mahkeme ilamı hükmü zorla icra olunur.

Çocuğun teslim alınmasından sonra teslim eden tarafın haklı bir sebep bulunmaksızın çocuğu yeniden alması halinde bu konuda ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın çocuk bu kişinin elinden zorla alınarak diğer tarafa teslim edilir.

İcra ve Avukat yolu ile çocukla şahsi ilişki kurulması İcra ve İflas Kanunu 25/A

Kendisine çocukla şahsi ilişki kurulmasına ve düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebinde bulunulan icra memuru, küçüğün ilam hükümlerine göre lehine hüküm kurulan tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi durumda ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya İİK 24. maddesinde açıklanan şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam hükmüne aykırı davranışların 341. madde uyarınca cezalandırılacağı da yazılır.

Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (Çocuğu teslim etmemenin cezası)

Bu durum yukarıda açıklandığı üzere İcra İflas Kanunu 341. maddesinde açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası;

Çocuk teslimi hakkındaki ilamın ya da ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişi, lehine hüküm verilmiş kişinin bu konudaki şikayeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılır. Bu hususta ceza verilmesi şikayete bağlanmakla birlikte hapsin uygulamasına başlandıktan sonra ilam veya ara kararın gereğinin yerine getirilmesi durumunda, kişi tahliye edilir.

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrasında uzman bulundurulması İİK 25/B

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrası, icra müdürü ile beraber Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nca görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog ya da çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde ise bir eğitimcinin hazır bulundurulması ile yerine getirilir.

Böylece ilamların icrasında icra müdürünün yanında hazır bulunabilecek olan kişiler belirtilerek, çocuğun psikolojik yönden rahatsız edici durumlardan etkilenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Çocuk tesliminde yeni uygulama ve çocuk teslim merkezleri

Çocuk teslimi ve çocukla ilişki kurulmasına ilişkin uygulamalarda değişiklik yapılması düşünülmektedir. Bu değişiklik çalışması kapsamında bu işlemler icra müdürlüklerinin görevi kapsamından çıkarılarak vatandaşların bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemesinin önüne geçilmesi planlanmaktadır. Buna göre bu işlemi ücretsiz olarak yapacak ve adına “çocuk teslim merkezi” denilen birimler kurulacaktır. Ayrıca teslim esnasında uzman psikolog ve pedagog gibi kişiler de bulunabilecektir. Bunun yanında güvenlik güçlerine ise ancak gerek kalması veya başka çare bulunmaması durumunda haber verilebilecektir.

Korona Virüs kapsamında çocuk teslimi çocukla kişisel ilişki kurulması (yurt dışından dönenlerin on dört günlük süre geçmeden çocuğu görme talebi)

Bu husus ülkemiz ve dünyada son zamanlarda yaşanan gelişmeler kapsamında sorun olmaya başlamıştır. Özellikle yurt dışından dönen kişilerin tavsiye niteliğindeki on dört günlük süreyi geçirmeden müşterek çocukla kişisel ilişki kurma talebi, uygulamada büyük sorunlara neden olmaktadır.

Her ne kadar yukarıda açıklandığı şekildeki çocuk teslimine ve kişisel ilişki kurulmasının icra zoru ve yolu ile sağlanmasına hükümler bu durumda da geçerli ve uygulama alanı bulsa da bu sürenin geçirilmemesi nedeniyle çocuğun yararı açısından aile mahkemesinden kişisel ilişki kurulmasının on dört günlük evde geçirme süresinin dolduğu tarih ya da karantinanın sona erdiği tarihe kadar ertelenmesine karar verilmesi talep edilebilecektir.

 

Makale içeriğiyle ilgili hukuki danışmanlık ve talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki