İlam Niteliğinde Belgeler (İİK Madde 38 Uyarınca)

İlam Niteliğinde Belgeler (İİK Madde 38 Uyarınca)
İcra ve İflas Hukuku
İlam Niteliğinde Belgeler (İİK Madde 38 Uyarınca)

İlam niteliğinde belgeler nedir, bu belgelerin özellikleri nelerdir?

Mahkeme tarafından verilen kararın davanın her iki tarafına da verilen mühürlü örneklerine ilam denir. Mahkeme tarafından verilmemesine rağmen icra hukukunda mahkeme tarafından verilmiş gibi sonuç doğuran belgelere ilam niteliğinde belgeler denir. Bu belgeler ispat bakımından ilama çok yakın belgelerdir. Bu belgeler ilamlı icra takibine konu yapılabilmektedir. İlam niteliğindeki belgeler İcra İflas Kanununda ve özel kanunlarda sayılmıştır. Bu makalemizde ilam niteliğinde belgelere ilişkin açıklamalar ve önemli bilgilere yer verilmektedir.

İ.İ.K 38.Maddeye göre ilam niteliğinde belgeler:

*Mahkeme huzurundaki kabuller ve icrai nitelikteki feragatler

*Mahkeme huzurundaki sulhler

*Kayıtsız şartsız para borcu ikrarı içeren düzenleme biçimindeki noter senetleri

*İcra dairesindeki kefaletler

*Temyiz kefaletnameleri ve istinaf kefaletnameleri

 Özel yasalarda sayılan ilam niteliğindeki belgeler:

*Avukatlarla müvekkillerinin imzaladıkları uzlaşma tutanakları

*Tüketici sorunları hakem heyetinin verdiği kararlar

*Baroların para cezası veya giderlerin ödenmesi hakkında kararları

*Odaların aidat ve para cezalarına ilişkin kararları

*Noterler birliği disiplin kurulu kararları

Kayıtsız şartsız para borcu ikrarı içeren ipotek akit tablosu da ilam niteliği belgeler arasındadır.

Onaylama biçimindeki noter senetleri ve şarta bağlı noter senetleri ilam niteliğinde bir belge sayılmaz. Noter senetlerinin ilamlı icra takibine konu olabilmesi için düzenleme biçiminde olması ve kayıtsız şartsız para borcu içermesi gerekmektedir.

İlamlar, 10 yıl geçmekle zaman aşımına uğrarlar. Ancak; aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar ile taşınmaz ve bunun aynına ilişkin ilamlar zaman aşımına uğramazlar. İİK 39. maddesinde ilama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zaman aşımına uğrar ifadesi kullanılarak noter senedine müstenit takibin senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunları uyarınca belirlenmiş olan zaman aşımı sürelerine tabi olacağı açıkça belirtilmiştir.

Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

İcra iflas hukuku ile ilgili tüm talepleriniz için ofisimize ait 0850 4201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

icra avukatı istanbul, icra avukatı türkiye, ilamlı icra avukatı, ilamsız icra avukatı, taşınmaz tahliye avukatı

Önceki
Sonraki