Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar Hakkında Bilgiler

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar Hakkında Bilgiler
Rekabet Hukuku
Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar Hakkında Bilgiler

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar nelerdir?

Yazımız içeriğinde rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi, rekabeti sınırlayan anlaşmalar, uyumlu eylem ve kararlara açıklık getirmiştir. Buna göre;

Belirli bir mal ya da hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı şekilde rekabeti

  • Engelleme,
  • Bozma,
  • Kısıtlama,

amacı taşıyan ya da bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylem ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle;

a) Mal ya da hizmetlerin alım veya satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım veya satım şartlarının tespit edilmesi,

b) Mal ya da hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü ya da bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması ya da piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot veya diğer davranışları ile piyasa dışına çıkartılması veya piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği ya da ticari teamüllere aykırı şekilde, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması ya da aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir mal veya hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal ya da hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişimlerinin ya da arz ve talep dengesinin veya teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu ya da kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerekçelere dayanmak koşulu ile taraflardan her biri, uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Muafiyet halleri nelerdir?

Rekabet Kurulu, aşağıda açıklanan şartların tamamının varlığı halinde;

Teşebbüsler arası anlaşma,

Uyumlu eylem,

Teşebbüs birlikleri kararlarının,

yukarıda açıklamış olduğumuz yasanın 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilir:

a) Malların üretim ya da dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin veya ekonomik ya da teknik gelişme sağlanması,

b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,

c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,

d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olanlardan fazla sınırlanmaması.

Muafiyet, belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve-veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir. Muafiyet kararları anlaşma veya uyumlu eylemin yapıldığı ya da teşebbüs birliği kararının alındığı ya da bir koşula bağlanmışsa koşulun yerine getirildiği tarihten itibaren geçerlidir.

Rekabet Kurulu, yukarıda açıklanan şartların gerçekleşmesi durumunda, belirli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren tebliğler çıkarabilir.

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile muafiyet halleri ve rekabet hukuku davaları hakkında hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerimiz için hukuk ofisimiz 08504201155 numaralı hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki