İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler
Yabancılar Hukuku
İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

İnsan ticareti mağduru ikamet izni nedir, nasıl alınır?

Bu yazı içeriğinde insan ticareti mağduru ikamet izni ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolde insan ticareti, kuvvet kullanarak ya da kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer şekillerde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden başka bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması, ya da teslim alınması şeklinde tanımlanmıştır.

İnsan ticareti mağdurları ile ilgili hükümlere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 48. ve 49. maddelerinde yer verilmiştir. Buna göre; İnsan ticareti mağduru olduğu ya da olabileceği yönünde kuvvetli emareler olan ve şüphe duyulan yabancılar için, bu kişilerin yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacakları açısından bir karar verebilmeleri amaçlı olarak valilikler tarafından otuz gün süreli ikamet izni verilir.

İBu izin türünü diğer ikamet izni türlerinden ayıran şey, bu ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartların aranmaması olup 48. maddede bu hususa açıkça yer verilmiştir. Bu durumda uzun dönem ikamet izninde aranan İçişleri Bakanlığı’nın onayı şartı da aranmayacaktır.

İnsan ticareti mağduru ikamet izninin uzatılması ve iptali

Bu konu ile ilgili açıklamalara Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 49. maddesinde yer verilmiştir. Burada bu ikamet izninin kişiye iyileşme ve düşünme süresi tanımak amacı ile verildiği açıklanmıştır.

Bu nedenle verilen ikamet izni ise mağdurun güvenliği, sağlığı ya da özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilecektir. Bununla birlikte, uzatılan sürelerle birlikte toplam süre hiç bir şekilde üç yılı geçemeyecektir. Bu sürenin sonunda ülkede kalmaya devam edecek mağdur, diğer ikamet izinleri arasında geçiş yapabilecektir.

İnsan ticareti mağduru ikamet izninin iptali için en önemli neden, mağdurun kendi girişimi ile buna neden olan suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun tespitidir. Yasanın 49. maddesinde bu durumda mağdura bu nedenle verilen iznin iptaline karar verileceği açıkça ifade edilmiştir.

İnsan ticareti mağduru ikamet izni avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için hukuk ofisimize ait iletişim hattımız olan 08504201155 telefon numarasını kullanarak hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki