Sınırdışı (Deport) Kaldırma İşlemi Hakkında Soru ve Cevaplar

Sınırdışı (Deport) Kaldırma İşlemi Hakkında Soru ve Cevaplar
Yabancılar Hukuku
Sınırdışı (Deport) Kaldırma İşlemi Hakkında Soru ve Cevaplar

Sınırdışı (deport) kaldırma nedir, sınırdışı (deport) kararına karşı başvuru süreci nasıl işler?

Bu yazı içeriğinde sınırdışı (deport) kararı kaldırma işlemi hakkında merak edilen soru ve cevaplara yer verilecektir. Sınırdışı etme, en basit ifade ile bir kişiyi bulunduğu ülkede yaptığı yasa dışı eyleminden dolayı ülkenin sınırları ötesine çıkarmak olarak tanımlanmaktadır.

Sınırdışı (deport) etme nasıl olur?

Hakkında sınır dışı etme kararı verilen yabancılar, bu kararla birlikte, menşe ülkesine ya da transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Buna göre sınır dışı etme işlemi için aranan unsurlar;

 • Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması (yabancı olması),
 • Bu kişi hakkında verilmiş bir sınırdışı (deport) kararının bulunması,
 • Kişinin hangi ülkeye gönderileceği sorunu,

şeklindedir. Kişinin öncelikle kendi ülkesine gönderileceği tartışmasızken diğer seçenekler ise transit gideceği ülke veya üçüncü bir ülkedir.

Sınırdışı (deport) kararı kim tarafından verilir?

Kişinin sınırdışı edilmesine dair kararın kim tarafından verileceği sorusunun cevabı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 53. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre bu karar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine veya resen valiliklerce verilir.

Sınırdışı (deport) kaldırma için itiraz süresi nedir, nereye yapılır?

Bu makalenin yazıldığı tarihte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde itiraz süresi olarak on beş gün ifadesi kullanılmıştır. Yasa değişikliğinden önce bu süre on beş gün olarak belirlenmiştir. Ancak 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75. maddesi ile bu süre ve ilgili madde yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 53. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “on beş gün” ibaresi “yedi gün” şeklinde değiştirilmiş ve fıkrada yer alan “54. maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Bu nedenle ilgili yasa maddesi uyarınca sınırdışı (deport) kararına karşı yabancının kendisi, yasal temsilcisi veya avukatı, kararın tebliğinden itibaren “yedi gün içinde” idare mahkemesine başvurabilir.

Mahkemeye başvuruda bulunan kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Bu konu ile ilgili olarak mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu kararlar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydı ile, dava açma süresi içinde ya da yargı yoluna başvurulması durumunda yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Sınırdışı (deport) kararı kimler hakkında verilir?

 • 5237 sayılı Kanunun 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve sahte belge kullananlar,
 • Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde geçimini meşru olmayan yollardan sağlayan kişiler,
 • Kamu düzeni ya da kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan kişiler,
 • Vize ya da vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen kişiler,
 • İkamet izinleri iptal edilenler,
 • İkamet izni bulunan fakat süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal eden kişiler,
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
 • Türkiye’ye yasal giriş ya da Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal eden ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs eden kişiler,
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen kişiler,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren ya da iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 sayılı yasanın diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan kişiler,
 • İkamet izni uzatma başvurusu reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan kişiler,
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleri ile ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Kimler hakkında sınırdışı (deport) kararı verilmez?

 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezası, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı cezaya ya da muameleye maruz kalacağı hususunda ciddi emare bulunan kişiler,
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik nedeni ile seyahat etmesi riskli olan kişiler,
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekteyken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayan kişiler,
 • Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları kişiler,
 • Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru olanlar.

Sınırdışı (deport) kararı kaldırma avukat istanbul

Sınırdışı (deport) kaldırma işlemleri ile ilgili tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

 

 

Önceki
Sonraki