İnsani İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

İnsani İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler
Yabancılar Hukuku
İnsani İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

İnsani ikamet izni nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir?

Bu yazı içeriğinde insani ikamet izni hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Diğer ikamet izinlerinden farkı, bu izin türünde diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar aranmaz. Bu durumdan, 6458 sayılı yasanın 46. maddesinde de bahsedilmektedir.

Nitekim yasa metninde, aşağıda açıklayacağımız hallerde, diğer ikamet izinleri için aranan şartlar aranmaksızın, Bakanlıkça belirlenen süreler ile sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak valiliklerce insani ikamet izni verilebileceği ve daha önce verilen iznin uzatılabileceği ifade edilmiştir.

Önceden bu izin en fazla birer yıllık sürelerle veriliyor olmasına rağmen 7196 sayılı yasa değişikliği ile 6458 sayılı Kanunun 46. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla,” ibaresi “Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak” şeklinde değiştirilmiştir. Bu haller;

  • Çocuğun yüksek yararının söz konusu olması,
  • Haklarında sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunmasına rağmen, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında veya Türkiye’den ayrılmaları makul ya da mümkün görülmediği durumda,
  • 55. madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
  • 53, 72. ve 77. maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulması,
  • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi ya da güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
  • Acil sebeplerden ötürü ya da ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği bakımından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gerekli olan yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları nedeni ile diğer ikamet izinlerinden birini alma imkanı bulunmadığında,
  • Olağanüstü durumlarda,

şeklinde tek tek sayılmıştır.

Adres kayıt sistemine kayıt zorunluluğu

Kendisine insani ikamet izninin verildiği yabancılar, bu iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

Hangi hallerde uzatılmaz?

Bu soru, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 47. maddesi ile cevaplanmıştır. Buna göre; Verilen izin Bakanlığın onayı alınmak şartıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartların ortadan kalkması halinde valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

İnsani ikamet izni avukat istanbul

İnsani ikamet izni başvurusu, danışmanlık ve diğer talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki