İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi Hakkında Genel Bilgiler

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi Hakkında Genel Bilgiler
Bireysel İş Hukuku
İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi Hakkında Genel Bilgiler

İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı şartları nelerdir?

İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu 24. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre işçinin sözleşmeyi haklı nedenle derhal fesih hakkı;

  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,
  • Zorlayıcı sebepler,

ana başlıklarına ayrılmış olup bu ana başlıklar altında düzenlenmiştir.

Buna göre süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıdaki hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden evvel veya bildirim süresini beklemeden feshedebilir:

Sağlık sebepleri nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi:

Sağlık sebepleri, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı sebeplerinden olup bu sebepler;

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının, işin niteliğinden kaynaklanan bir nedenle işçinin sağlığı ya da yaşayışı için tehlikeli olması.

b) İşçinin sürekli şekilde yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren veya başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren, iş sözleşmesinin yapıldığı esnada bu sözleşmenin esaslı unsurlarından biri hakkında yanlış vasıflar ya da şartlar göstererek veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek ya da sözler söyleyerek işçiyi yanıltırsa,

b) İşveren işçinin kendisi veya ailesi üyelerinden birinin şerefi ve namusuna dokunacak sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,

c) İşverenin işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi, ya da işçinin kendisi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtması, sürüklemesi, yahut işçi veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi ya da işçi hakkında şeref ve haysiyetini inciten asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunması,

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişilerce işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene açıklamasına rağmen gerekli önlemlerin alınmaması,

e) İşverence işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun şekilde hesap edilmemesi veya ödenmemesi,

f) Ücretin parça başı veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılmasına rağmen işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği durumlarda, aradaki ücret farkının zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücretin karşılanmaması, veya çalışma şartlarının uygulanmaması.

Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması hali de bu sebepler arasında sayılmıştır.

İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshi avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki