Kefalette Eşin Rızasının Bulunmaması Nedeniyle Şikayet Davası Dilekçesi

 • Anasayfa
 • /
 • Dilekçeler
 • /
 • Kefalette Eşin Rızasının Bulunmaması Nedeniyle Şikayet Davası Dilekçesi
Kefalette Eşin Rızasının Bulunmaması Nedeniyle Şikayet Davası Dilekçesi
Dilekçeler
Kefalette Eşin Rızasının Bulunmaması Nedeniyle Şikayet Davası Dilekçesi
Kefalette Eşin Rızasının Bulunmaması Nedeniyle Şikayet Davası Dilekçesi YAZDIRMAK İÇİN: 
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Yalnızca 3 adımda tüm dilekçelerinizi interaktif olarak yazdırabilir, dilekçeniz yazılırken izleyebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
1

Formu doldurun ve sizinle iletişime geçilmesini bekleyin
2

Dilekçe yazdırma bedelini ödeyerek dilediğiniz gün ve saate randevunuzu alın
3

Randevu gün ve saatinde dilekçenizin yazılmasını bilgisayarınızın başından takip edebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilir, tamamlandığında vereceğiniz onay ile dilekçenizin e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz

İletişim formunu doldurarak “Gönder” butonuna bastıktan sonra talebiniz bize ulaşır. Ofisimiz tarafından sizinle iletişime geçilerek, bilgilendirme ve ödeme aşamasının ardından vereceğiniz onay ve alacağınız randevu ile, dilediğiniz saatte, bilgisayarınızın başından hiç kalkmadan “Google Documents” sistemi kullanılarak Avukatlarımız ile interaktif ve karşılıklı şekilde dilekçenizin yazılmasını canlı olarak takip ve kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda dilekçenizin yazıldığı esnada, gereken yerlere ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması konusunda uyarılarda bulunabilir, dilekçenizin tarafınızca onaylanması ile birlikte elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Hemen başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.Kefalet sözleşmesi nedir?

Yazımız içeriğinde kefalette eşin rızasının bulunmaması nedeniyle şikayet davası dilekçesi hakkında bazı bilgilere yer vereceğiz. Kefalet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu 581. maddesinde kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Buna göre kefalet sözleşmesi mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Bununla birlikte gelecekte doğacak yahut koşula bağlı bir borç için de, bu borç doğduğunda ya da koşulun gerçekleşmesine bağlı olarak hüküm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesinin kurulması mümkündür.

Yanılma veya ehliyetsizlik nedeni ile borçlunun sorumlu olmadığı bir borç için kişisel güvence veren kişi, yükümlülük altına girdiği esnada, sözleşmeyi sakatlayan eksikliği biliyor ise, kefaletle ilgili kanun hükümlerine göre sorumlu olur. Bu kural, borçlu yönünden zamanaşımına uğramış bir borca kefil olan kişi hakkında da uygulanır.

Yine yasa uyarınca kanundan aksi anlaşılmadığı müddetçe kefilin, kendisine tanınan haklardan önceden feragat edemeyeceği açıklanmıştır.

Kefaletin geçerliliği

Türk Borçlar Kanunu 583. maddesi ile kefalet sözleşmesinin, yazılı şekilde yapılmadığı ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihinin belirtilmediği müddetçe geçerli olmayacağı belirlenmiştir. Kefil tarafından;

 • Sorumlu olduğu azami miktar,
 • Kefalet tarihi,
 • Ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla ya da bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiği,

hususlarını kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile belirtilmelidir.

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil şartlarına bağlanmıştır. Ayrıca taraflar, yazılı şekle uymak suretiyle kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarı ile sınırlandırmayı da kararlaştırabilecektir.

Kefalet sözleşmesinde;

 • Sonradan yapılan,
 • Ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler,

kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz.

Kefalette eşin rızasının bulunmaması nedeniyle şikayet davası dilekçesi

Türk Borçlar Kanunu 584. maddesi ile, eşlerden birinin;

 • Mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı bulunmadıkça,
 • Yahut yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça,

ancak diğerinin yazılı rızası ile kefil olabileceğini belirlemiştir. Kefalet için verilecek rızanın yasa uyarınca sözleşmenin kurulmasından evvel veya en geç sözleşmenin kurulması anında verilmiş olması şarttır. Bu nedenle uygulamada kefalette eşin rızasının bulunmaması nedeniyle şikayet davası dilekçesi hazırlanarak icra hukuk mahkemesine başvuruda bulunulmaktadır.

Kefalet için eşin rızasının gerekmediği haller/durumlar, kefalette eş rızası alınmayan haller

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve;

 • Kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına,
 • Adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine,
 • Kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan,

değişiklikler için eşin rızası gerekmeyecektir. Bununla birlikte;

Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler,

 • Mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler,
 • 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler,
 • Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler,

için eşin rızası aranmayacaktır.

Kefalette eşin rızasının bulunmaması nedeniyle şikayet davası avukatı istanbul

Kefalette eşin rızasının bulunmaması nedeniyle şikayet davası avukatı istanbul ve hukuki destek taleplerinizle ilgili olarak 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki