Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi
Dilekçeler
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi YAZDIRMAK İÇİN: 
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Yalnızca 3 adımda tüm dilekçelerinizi interaktif olarak yazdırabilir, dilekçeniz yazılırken izleyebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
1

Formu doldurun ve sizinle iletişime geçilmesini bekleyin
2

Dilekçe yazdırma bedelini ödeyerek dilediğiniz gün ve saate randevunuzu alın
3

Randevu gün ve saatinde dilekçenizin yazılmasını bilgisayarınızın başından takip edebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilir, tamamlandığında vereceğiniz onay ile dilekçenizin e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz

İletişim formunu doldurarak “Gönder” butonuna bastıktan sonra talebiniz bize ulaşır. Ofisimiz tarafından sizinle iletişime geçilerek, bilgilendirme ve ödeme aşamasının ardından vereceğiniz onay ve alacağınız randevu ile, dilediğiniz saatte, bilgisayarınızın başından hiç kalkmadan “Google Documents” sistemi kullanılarak Avukatlarımız ile interaktif ve karşılıklı şekilde dilekçenizin yazılmasını canlı olarak takip ve kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda dilekçenizin yazıldığı esnada, gereken yerlere ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması konusunda uyarılarda bulunabilir, dilekçenizin tarafınızca onaylanması ile birlikte elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Hemen başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.  Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi nedir?

  Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi, boşanma sebebi olarak akıl hastalığının gösterildiği durumlar açısından söz konusu olmaktadır. Bu dilekçe ile boşanmanın gündeme gelebilmesi için yasanın aradığı şartlar Türk Medeni Kanunu 165. maddesi ile belirlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca;

  Akıl hastalığı boşanma nedenine dayanılması için öncelikle eşlerden birinin akıl hastası olması şartı aranmaktadır. Bununla birlikte mevcut olması gereken bir başka şart akıl hastalığı nedeniyle ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmesidir. Aynı zamanda hakim tarafından bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilebilmesi için hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması zorunludur.

  Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesinde bulunması gerekenler

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. maddesinde açıklanan dilekçe içeriği, akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi açısından da geçerlidir. Bu nedenle dava dilekçesi içeriğinde;

  a) Boşanma talebinde bulunulan mahkemenin adı,

  b) Boşanma dilekçesinin tarafları olan davacı ile davalının ad, soy ad, ve adresleri,

  c) Boşanma davasını açan tarafa ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

  ç) Boşanma talebinde bulunulan tarafların varsa kanuni temsilcileri ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,

  d) Davanın konusu,

  e) Boşanma talebinde bulunan davacının iddiasına dayanak tüm vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,

  f) Boşanma dilekçesine konu iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,

  g) Boşanma davası nedeni ile dayanılan hukuki nedenler,

  ğ) Açık bir şekilde talep sonucu,

  gibi unsurların bulunması gerekir. (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri haricinde kalan hususların eksik olması, hakimin davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre vermesi sonucunu ortaya çıkarır. Eksikliğin verilen bu süre içerisinde tamamlanmaması, davanın açılmamış sayılması neticesini doğuracaktır. Davacı tarafından açılacak dava ile birlikte yargılama harçları ve her yıl Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak gider avansı tarifesi ile belirlenecek olan tutarın, dava açılırken mahkeme veznesine yatırılması zorunludur. Yatırılan avansın dava sırasında yeterli olmadığının anlaşılması durumunda, mahkeme tarafından bu eksikliğin tamamlanması için davacı tarafa iki haftalık kesin süre verilecektir.

  Hukuki destek taleplerinizle ilgili olarak hukuk ofisimiz 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

  Önceki
  Sonraki